Goede communicatie tussen ouders en school essentieel

Voor educatief partnerschap is vertrouwen van ouders en een brede aanpak van de school nodig, blijkt uit een onderzoek naar het realiseren van educatief partnerschap op drie basisscholen in Zaandam. Het onderzoek maakt deel uit van het programma Kortlopend Onderwijsonderzoek 2013.

Goede communicatie tussen de school en de ouders en een juiste houding van leerkrachten, zijn essentieel voor het realiseren van educatief partnerschap, concludeert onderzoeker Yolande Emmelot van het Kohnstamm Instituut. Om tot meer educatief partnerschap te komen en het onderwijsondersteunend gedrag van ouders te stimuleren zijn op drie scholen die onder bestuur van Agora vallen in een multiculturele wijk met tamelijk veel laagopgeleide ouders verschillende activiteiten uitgevoerd die gericht zijn op ouderbetrokkenheid en onderwijsondersteunend gedrag.

Volgens leerkrachten die aan het onderzoek deelnamen, zijn veel van de ouders van leerlingen bij hen op school niet goed in staat tot educatief partnerschap. Uit het onderzoek komt naar voren dat ouders soms niet de vaardigheden hebben om thuis een bijdrage te leveren aan de ontwikkelingskansen van hun kinderen. Dit vraagt van de scholen een investering in een goed contact met ouders en om een cultuuromslag bij leerkrachten. Vooral in de onderbouw lukte het om ouders te betrekken bij de thema’s die binnen de VVE worden aangeboden en ze te leren wat ze kunnen doen om hun kinderen te stimuleren in hun ontwikkeling.

Het volledige onderzoek is te downloaden via www.kohnstamminstituut.uva.nl.
 

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.