Rol personeelsdagen onder de loep
Er zijn veel redenen om een personeelsdag te organiseren. Van het presenteren van bovenschools management als nieuwe werkgever tot het gezamenlijk bespreken van een thema. Van een leuke, leerzame, inhoudelijke dag tot het startsein voor een cultuurverandering.

Voor het bovenschools management is het onmogelijk elke dag alle personeelsleden van alle aangesloten scholen te zien. Maar communicatie met hen is wel een must: laten zien tot welke koepel het personeel behoort en van welke organisatie ze deel uitmaakt. Hoe doe je dat? Een interne memo? Een brief? Meestal is dit niet het geschikte middel om met elkaar te praten. Dan is het organiseren van een personeelsdag een goede oplossing, als onderdeel van goede personeelszorg.

Een personeelsdag is meer dan een `verplicht nummer´. Het is een bruikbaar instrument om gerichte doelen mee te verwezenlijken, zoals:

o De centrale werkgever zichtbaar maken;
o Het presenteren van het gezamenlijke personeelsbeleid;
o Onderwijsinhoudelijke thema´s aanbieden en bespreken;
o Een broodnodige cultuurverandering in gang zetten.

Herkenbare centrale werkgever
Onder druk van de lumpsumfi nanciering en de maatschappelijke vraag naar meer diensten en service, ontstaan er in primair onderwijsland steeds meer nieuwe koepels of clusters van scholen. Grotere verbanden die de rol van centrale werkgever krijgen. Het presenteren en herkenbaar maken van zon samenwerkingsverband als werkgever is één van de belangrijkste doelen van een gezamenlijke personeelsdag. Het is meteen ook een mooi moment om de nieuw ontwikkelde huisstijl en de bijbehorende materialen te presenteren. Er zijn al clusters die jaarlijks een gezamenlijke personeelsdag aanbieden met telkens een ander thema. Alle personeelsleden, van schooldirecteur en leerkracht tot conciërge, ontmoeten elkaar daardoor ieder jaar en voelen zo dat ze deel uitmaken van dezelfde overkoepelende werkgever.

Gezamenlijk personeelsbeleid
Eén koepel met verschillende scholen met elk een eigen personeelsbeleid. De noodzaak tot en de voordelen van het opzetten van een centraal personeelsbeleid zijn evident. Voor personeelsleden kan het bedreigend zijn om op te gaan in een koepel. Tijdens een personeelsdag kan getoond worden dat het juist kansen creëert. Het is een geschikt middel om de verschillende belangen van verschillende groepen medewerkers te dienen: workshops over mobiliteit binnen de koepel alle personeelsleden, over loopbaanbezinning leerkrachten, over het bepalen van de koers voor het gezamenlijke centrale personeelsbeleid management, et cetera.

Inhoudelijke themas
Is er een thema dat velen binnen de organisatie raakt? Alle personeelsleden in één keer bijpraten over een bepaald onderwerp? De invoering van de Wet BIO en de verplichtingen die dit met zich meebrengt, is bijvoorbeeld een thema dat zich uitstekend leent voor een personeelsdag. Hoe wil men de wettelijk voorgeschreven competenties voor leerkrachten invoeren en bewaken? Wat houdt het opzetten van een bekwaamheidsdossier in? Wie is daarvoor verantwoordelijk? Wat is het verschil tussen het bekwaamheidsdossier en de lerarenportfolio? Een personeelsdag met een goede inleiding en terzake doende workshops kan de organisatie in één dag op de hoogte brengen.

Cultuurverandering
Een gezamenlijke bijeenkomst kan ook een goed uitgangspunt zijn voor een cultuurverandering. Daarmee is uiteraard niet in één keer een cultuurverandering te realiseren geleidelijk proces, maar het bewerkstelligt wel dat men geïnformeerd is over de keuzes op bovenschools niveau en nog belangrijker het creëert draagvlak voor de gekozen koers. Elke cultuurverandering is een optelsom van ontelbare kleine cultuurveranderingen, die zich moeten afspelen binnen mensen, teams en scholen. Een personeelsdag helpt medewerkers zich te motiveren om een bijdrage te leveren aan het proces.

Meer informatie
De AVS heeft een brede ervaring opgebouwd in het op maat organiseren van inspirerende en motiverende personeelsdagen. Voor elke school of bestuur. Voor 50 tot 1500 personeelsleden verzorgt de AVS de inhoudelijke kant van uw personeelsdag: van inleiding tot afsluiting, of alleen een aantal workshops, over themas als loopbaan, communicatie, opvoeding of veiligheid. Samen met u denkt de AVS mee over een inhoudelijke dag die aansluit op uw wensen. Neem voor meer informatie contact op met AVS adviseurs Tom Roetert, t.roetert@avs.nl

 

 

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws