Het welbevinden van leerkrachten en de prestaties van scholen hebben veel baat bij een goed ingebed Human Resource beleid. Dat blijkt uit het proefschrift van Tessa Janssen over de relatie tussen HRM en prestaties in het primair onderwijs, waarmee Janssen op 1 december is gepromoveerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Basisscholen draaien beter als ze de autonomie van leerkrachten stimuleren. De schoolleider blijkt in dit proces de spil waar het om draait. Als deze leerkrachten stimuleert door veel autonomie te geven en meer HRM-activiteiten als werving, selectie, scholing en beoordeling toe te passen, hebben de leerkrachten het meer naar hun zin, concludeert Janssen. Scholen met dergelijke schoolleiders halen vaker hun gestelde doelen en zijn in staat in te spelen op ontwikkelingen in de omgeving.
Janssen onderzocht onder meer de rol van de schoolleider en afstemming tussen besturen, schoolleiders en leerkrachten op het gebied van HRM. Uit haar onderzoek blijkt dat leerkrachten het HRM-beleid vaak anders ervaren dan dat schoolleiders naar eigen zeggen toepassen. En juist de percepties van leerkrachten zijn belangrijk voor hun welbevinden, blijkt uit het onderzoek. HRM-beleid draagt eraan bij dat leerkrachten zich thuis voelen in hun organisatie en dat zij een match ervaren met de kenmerken van hun baan. Hoe beter leerkrachten zich thuis voelen in hun school, hoe tevredener zij zijn. Tevreden medewerkers zijn vaker bereid zich in te zetten voor de organisatie, wat kan leiden tot betere prestaties.
Maar beleid op papier kan verschillen van toepassing in de praktijk of de ervaring van leerkrachten. Kenmerken van de schoolleider, zoals de gehanteerde leiderschapsstijl, hebben invloed op in welke mate leerkrachten HRM-activiteiten ervaren.
Een goed ingebed HRM-beleid is een van de speerpunten van het ministerie van OCW om de kwaliteit van het onderwijs te verhogen.

Links

Gerelateerd nieuws

  • Nieuwe versie servicedocument Covid-19 van OCW

  • Meerderheid ouders geen voorstander van extra coronamaatregelen

  • Inschrijving EU-schoolfruit geopend

  • Voldoende personeel grote zorg voor schoolleiders