Dat de belastingdienst ook met veel belangstelling naar het onderwijs kijkt, blijkt uit de perikelen rond de BTW-heffing over GO- (Georganiseerd Overleg) en vakbondsfaciliteiten. Het ministerie van Financin heeft inmiddels de toezegging gedaan de afspraken over BTW-vrijstelling voor GO en vakbondswerkzaamheden te zullen meenemen in een beleidsbesluit, waarin deze afspraken worden vastgelegd.

De brief die OCW hierover aan de vakorganisaties schreef, eindigt dan ook met de zin: Daarmee zal iedere mogelijke twijfel over BTW-vrijstelling voor GO- en vakbondswerkzaamheden van onderwijspersoneel kunnen worden weggenomen. In december 2004 na veel onduidelijkheid en geharrewar schreef het ministerie van OCW een brief aan de onderwijsorganisaties met een niet mis te verstane mededeling: Als de kostenvergoeding voor vervanging (die de school van de vakorganisatie ontvangt) door de school daadwerkelijk wordt ingezet voor vervanging van het personeelslid dat verlof heeft voor GO- en vakbondswerkzaamheden, is BTW-heffing niet aan de orde. Deze brief werd met instemming van het ministerie van Financin geschreven. Najaar 2005 ontstond opnieuw onrust, toen bleek dat sommige belastinginspecteurs kennelijk niet op de hoogte waren van de inhoud van de brief. Sterker nog, scholen werden geconfronteerd met naheffingen en er kwam zelfs een gerechtelijke uitspraak die geen rekening hield met de inhoud van de brief van OCW. Daarop trok de AVS, samen met de andere vakorganisaties, opnieuw aan de bel. Dat heeft geleid tot de genoemde toezegging van het ministerie van Financin. Daarmee is de onzekerheid over BTW-vrijstelling voor GO- en vakbondswerkzaamheden van onderwijspersoneel weggenomen.

Actueel
Kader Primair 6 – Februari 2006

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws