Schoolbesturen vinden het geen goed idee als de (G)MR instemmingsrecht krijgt op hoofdlijnen van hun meerjarig financieel beleid. Dat blijkt uit een veldconsultatie in het funderend onderwijs over dit onderwerp die in het najaar van 2017 is uitgevoerd.
 
De meeste respondenten stellen dat, gezien de huidige situatie waarin (G)MR-leden weinig kennis van en affiniteit met financieel beleid hebben, het instemmingsrecht weinig tot niets bijdraagt aan de beoogde doelen. Ze verwachten niet dat het instemmingsrecht de kans op incidenten zal verminderen. Dit staat in het rapport dat is uitgevoerd door de onderzoeksbureaus Panteia en Oberon in opdracht van het ministerie van OCW. Ook geven deze respondenten aan dat er mogelijk ongewenste neveneffecten optreden, zoals overlappende bevoegdheden met de PMR en de toezichthouder en de druk op de interne procesgang van het financieel beleid.
 
Versterken positie (G)MR rond financieel beleid
De veldconsultatie maakt duidelijk dat betrokkenen niet verwachten dat de vereenvoudiging van de bekostiging de aard en inhoud van het gesprek tussen bestuurders en (G)MR zal beïnvloeden. Deze beoogde vereenvoudiging van de bekostigingssystematiek is daarom volgens geen van de respondenten een zwaarwegende overweging bij het wel of niet invoeren van het instemmingsrecht. Alle betrokkenen vinden een belangrijk verbeterpunt dat de medezeggenschap tijdig beschikt over relevante informatie en tijdig bij beleidskeuzes wordt betrokken. Zij concluderen dat het ministerie en de sector zelf kunnen inzetten op andere instrumenten om het beoogde doel – versterken van de positie van de medezeggenschap rond financieel beleid – te bereiken.
 
Wetsvoorstel
Het wetsvoorstel Wet medezeggenschap op scholen (in verband met het versterken van de medezeggenschap op hoofdlijnen van het financieel beleid in het funderend onderwijs) werd vorig jaar al ingetrokken na bezwaren van de Raad van State. Toenmalig staatssecretaris Sander Dekker van OCW schreef in een brief aan de Tweede Kamer dat hij een nieuw wetsvoorstel overwoog als uit de veldconsultatie blijkt dat het instemmingsrecht een noodzakelijk en geschikt instrument is. Nu blijkt dus dat het veld dit afraadt.  Ook in het regeerakkoord van Rutte-III staat vermeld dat de medezeggenschapsraad in het primair en voortgezet onderwijs het instemmingsrecht op hoofdlijnen van de begroting krijgt. Hoe dit nu verder afloopt nu de uitkomst van de internetconsultatie negatief is, is onduidelijk.

Links

Gerelateerd nieuws

  • Nieuwe versie servicedocument Covid-19 van OCW

  • Meerderheid ouders geen voorstander van extra coronamaatregelen

  • Inschrijving EU-schoolfruit geopend

  • Voldoende personeel grote zorg voor schoolleiders