Binnen het onderwijs en kinderopvang leven vragen over het coronabeleid en wat dit precies betekent voor de school en de kinderopvangorganisatie. Daarom organiseren GGD Hollands Midden in samenwerking met GGD GHOR Nederland en LCI/RIVM op donderdag 18 maart 2021, donderdag 25 maart en dinsdag 30 maart 2021 webinars over corona en de maatregelen in het onderwijs en kinderopvang. De webinars worden gefaciliteerd door het ministerie van OCW en SZW.

In de webinars wordt aandacht besteed aan vragen zoals: welke rol spelen kinderen in de verspreiding van het coronavirus? Hoe werkt het bron- en contactonderzoek op school? Wanneer moet een klas in quarantaine? En wat is het testbeleid in het onderwijs?

Scholen en kinderopvangorganisaties krijgen tijdens het webinar handvatten van de GGD om het coronabeleid op school of de kinderopvanglocatie toe te passen. Met het webinar hopen de organisaties dat het onderwijs- en kinderopvangpersoneel beter op de hoogte is waarom bepaalde maatregelen worden genomen en hoe ze hiermee kunnen omgaan.

Data en tijden

  • Webinar voor voortgezet (speciaal) onderwijs: donderdag 18 maart, 19:00 – 21:00 uur. U kunt het webinar terugkijken via de website:
  • Webinar voor basisonderwijs, speciaal (basis)onderwijs en buitenschoolse opvang (BSO): donderdag 25 maart, 19:00 – 21:00 uur. U kunt het webinar volgen via de website: https://vimeo.com/522247465/c2b8731e72

Voor gastouders en pedagogisch medewerkers in de BSO geldt dat zij kunnen kiezen bij welke webinar ze aansluiten. Voor gastouders en pedagogisch medewerkers die werken met kinderen in de leeftijdscategorie 4 t/m 12 jaar kan het interessant zijn om deel te nemen aan het webinar op 25 maart.

Doelgroep

De webinar is gericht op de volgende onderwijsprofessionals: schoolbestuurders, schoolleiders, leraren en ondersteunend personeel.

Programma

Het programma duurt 2 uur (inclusief een korte pauze) en is opgebouwd uit drie onderdelen:

  1. Basiskennis corona: de rol van kinderen in de verspreiding van corona;
  2. Beleid op scholen: o.a. bron- en contactonderzoek, verkouden leerlingen, quarantaine, testbeleid;
  3. Praktijkvoorbeelden.

Webinar later volgen

De webinars worden opgenomen en een week beschikbaar gesteld voor iedereen die niet aanwezig kan zijn op de genoemde data. Na die week worden de webinars verwijderd, vanwege het feit dat er continu sprake is van voortschrijdend inzicht en de maatregelen na verloop van tijd weer kunnen veranderen.

AVS Helpdesk

Neem contact op met de AVS Helpdesk
Vermeld altijd je lidmaatschapsnummer als je contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken.

helpdesk@avs.nl | Bel: 030-2361010

Gerelateerd nieuws