Gezondheidsscan voor onderwijs ontwikkeld

United Brains for Management (UB4M) heeft voor het onderwijs een interactieve scan ontwikkeld, waarin de belangrijkste aspecten van gezondheid in relatie tot het werk onderzocht worden. Gebruikers kunnen de scan preventief inzetten om ziekte te voorkomen, maar ook om inzicht te krijgen in ziekteverzuim. UB4M en de AVS nodigen 25 scholen (po) uit om de scan komend schooljaar gratis te gebruiken.

Gezondheidsmanagement begint met zelfonderzoek naar gezondheid in brede zin. Verschillende grote, internationale onderzoeken hebben aangetoond dat mensen die weet hebben van hun gezondheid en van factoren die daarop invloed hebben, gezonder zijn. Naast deze `monitoring´ van gezondheid, blijkt het ook belangrijk dat mensen gestimuleerd worden om zelf knelpunten te analyseren en prioriteiten te stellen. De onderwijsscan van UB4M – een organisatie die diensten op het gebied van gezondheidsmanagement aanbiedt – is gebaseerd op het biopsychosociaal model van gezondheid. Deze onderwijsversie van het al breed gehanteerde instrument moet nog verder verfi jnd worden. Daarom nodigt UB4M, in nauw overleg met AVS, schooldirecteuren en leerkrachten uit voor een gratis scan over gezondheidsmanagement. Voor het onderzoek zijn de AVS en UB4M op zoek naar 25 scholen (po) met elk tenminste zes leerkrachten die de scan komend schooljaar gratis willen gebruiken. Dit impliceert dat zes leerkrachten bereid zijn om de scan twee keer in te vullen; in het begin van het schooljaar en op een door toeval bepaald moment (begin december, eind maart of eind mei). De eerste afname is bedoeld voor normering, de tweede om veranderingen in de loop van het schooljaar te onderzoeken. Na de eerste afname krijgt de school een overzicht van de gemiddelde scores, van de gemiddelden van de overige scholen en een toelichting. Na de tweede afname krijgt elke deelnemer een uitgebreid persoonlijk verslag (bij de tweede afname is de scan goeddeels genormeerd). Omdat alle onderzoeken onder codes worden afgenomen en verwerkt, is strikte anonimiteit en vertrouwelijkheid gegarandeerd.

Meer informatie
Meer informatie en aanmelden: mail vóór 21 september naar de AVS, Annemiek Selter, a.selter@avs.nl. Van belang is dat de deelnemende scholen samen een afspiegeling zijn van de middelgrote en grote basisscholen in Nederland.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.