Met de invoering van een schoollunch in combinatie met meer bewegen op school kan het percentage kinderen van 4 tot 18 jaar met overgewicht dalen van 13,5 naar 10,2 procent in 2040, en kinderen met obesitas van 2,8 naar 2,3 procent in 2040. Hiermee kunnen de ambities van het Nationaal Preventieakkoord voor kinderen met overgewicht en obesitas in 2040 voor een groot deel worden gehaald. Dit meldt het RIVM, een van de organisaties is die het onderzoek ‘Gezonder op de basisschool: schoollunches en meer bewegen’ uitvoerden (in opdracht van het ministerie van VWS).

Ouders, kinderen én basisscholen staan positief tegenover een gezonde schoollunch en meer bewegen op school om overgewicht tegen te gaan. Hier hangt wel een prijskaartje aan. De kosten voor een lunch op school zijn 2,40 euro per dag en in combinatie met extra beweegactiviteiten 4,50 euro per dag. Ouders geven aan hiervoor 1,75 euro per dag per kind te willen betalen. Omdat niet alle kosten daarmee gedekt zijn, is aanvullende financiële ondersteuning nodig.

Zelfsmeerlunch

Samen gezond lunchen op school kan goed met een zelfsmeerlunch op school. Door een zelfsmeerlunch eten kinderen meer fruit, groente en bruin brood en drinken ze meer melk en water en minder suikerhoudende dranken. Voor de organisatie van zo’n zelfsmeerlunch kan een cateraar in de arm worden genomen of scholen kunnen dat zelf doen. Een goede coördinatie is dan wel een vereiste. Meer bewegen op school kan bijvoorbeeld door tussen de lessen meer beweegmomenten in te lassen. Voor extra sport- en spelactiviteiten kan de hulp ingeroepen worden van medewerkers van naschoolse opvang en buurtsportcoaches van gemeenten.

Links