Gezonde School-impuls: ondersteuning bij stimuleren gezonde leefstijl in coronatijd

Tussen 7 en 18 juni kunnen alle scholen in het primair onderwijs, speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en mbo middelbaar beroepsonderwijs een aanvraag indienen voor de Gezonde School-impuls 2021 via Mijngezondeschool.nl. Mogelijk stopt de inschrijving eerder als de belangstelling groter is dan het aantal plekken. Dus meld je snel aan.

Deze tijdelijke regeling geeft scholen de mogelijkheid om te werken aan een gezonde leefstijl tijdens de coronapandemie. Per schoollocatie is een geldbedrag van 1.200 euro beschikbaar dat in 2021 besteed moet worden. Ook krijgt een school ondersteuning van een Gezonde School-adviseur van de GGD Gemeentelijke gezondheidsdienst in de regio (maximaal 4 ondersteuningsuren) en webinar(s) over de Gezonde School-aanpak.

Een school kan de Gezonde School-impuls 2021 inzetten voor de aanschaf van erkende Gezonde School-activiteiten (voor het po, so, vo en mbo), de vergoeding van de taakuren van een eigen medewerker van de school die is aangesteld als Gezonde School-coördinator, en als bijdrage in de kosten voor deelname aan de post-hbo opleiding Specialist Sportieve en Gezonde School.

Meld je school aan via Mijngezondeschool.nl.

Links