Het aantal aanvragen voor een certificaat voor een zogenoemde Gezonde School is het afgelopen half jaar gestegen met bijna 70 procent. Sinds de oprichting van het vignet Gezonde School door het rijksinstituut RIVM in 2011 zijn ruim tweehonderd aanvragen gedaan, voornamelijk door basisscholen. Een groot deel hiervan, ruim tachtig, kwam het afgelopen half jaar binnen. Vorig jaar kwamen over het hele jaar zestig aanvragen binnen.

“De lijn van het aantal aanvragen stijgt nu hard. We verwachten dat die zal doorzetten”, zegt Dorien Tolhuis van GGD GHOR Nederland in Metro. “Het vignet wordt bekender en steeds meer scholen worden zich bewust van het belang van een gezonde levensstijl.” Om een vignet Gezonde School te behalen, moet een school voldoen aan basisvoorwaarden en criteria van minimaal één van de acht thema's, waaruit de school zelf mag kiezen. De thema's Sport en Bewegen, Voeding en Sociaal-emotionele Ontwikkeling zijn onder de scholen het populairst.

Het vignet Gezonde School is nu nog alleen aan te vragen door basisscholen en mbo-scholen. Vanaf september is het vignet ook beschikbaar voor scholen in het voortgezet onderwijs.
 

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws

  • Reden voor alertheid, maar scholen kunnen open zonder nieuwe maatregelen

  • E-mailservice ‘Regelingen OCW’ gestopt per 1 augustus 2020

  • Wijzigingen onderzoekskaders inspectie

  • Nieuwe consultatie wetswijziging medezeggenschap scholen