Het programma Gezonde School heeft haar ‘Gezonde School-aanpak’ vernieuwd. Deze aanpak beschrijft in negen stappen wat scholen kunnen doen om een ‘gezonde school’ te worden. De Gezonde School-aanpak helpt om doelgericht en efficiënt te werken aan de gezondheid van leerlingen en leraren.

Het stappenplan van de ‘Gezonde School-aanpak’ is uitgebreid en vereenvoudigd en sluit beter aan bij de huidige werkwijze van scholen. De aanpak gaat uit van wat scholen nu al doen, bouwt hierop voort en sluit aan bij wensen en behoeften. De stappen uit de aanpak zorgen ervoor dat een gezonde leefstijl in het DNA van de school komt.

De Gezonde School-aanpak bestaat uit drie fasen: Voorbereiden, Uitvoeren en Evalueren. Elke fase bestaat uit twee of drie stappen. Iedere stap bevat informatie en tips hoe scholen met deze stap aan de slag kunnen, bijvoorbeeld met verwijzingen naar instrumenten. Ook zijn er praktijkvoorbeelden van andere scholen om te inspireren.

Vignet
Scholen kunnen kiezen uit acht gezondheidsthema’s. Als een school binnen een gekozen thema alle pijlers van Gezonde School op orde heeft, kunnen zij het themacertificaat van het vignet Gezonde School aanvragen. Met het vignet Gezonde School laat een school zien dat zij voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door extern deskundigen van onder andere het Voedingscentrum, KVLO Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding  en het Trimbos-instituut.
 
Inspiratieprijs 2019
Scholen die een Gouden Tip hebben om te werken aan een gezonde leefstijl kunnen meedingen met de Inspiratieprijs 2019. Doel is dat andere scholen geïnspireerd raken door het idee. Alle po-, vo–  en mbo-scholen mogen meedoen. De Inspiratieprijs Gezonde School wordt uitgereikt tijdens de Dag van de Gezonde School op 31 oktober 2019.

Links

Gerelateerd nieuws