Een gezonde, liefst warme lunch op alle scholen, zouden hoogleraren Alexander Rinnooy Kan en Jaap Seidell graag zien. De pleitbezorgers van het preventieprogramma ‘Alles is gezondheid’ constateren dat veel kinderen te weinig groenten eten. AVS-voorzitter Petra van Haren ging hierover op 14 maart in gesprek met Rinnooy Kan en CDA-Tweede Kamerlid Michel Rog op Radio 1. Van Haren erkent het probleem maar heeft ook vraagtekens. “Het is de vraag of (alleen) het onderwijs dit moet oppakken. Het vergt een brede maatschappelijke discussie op alle niveaus, inclusief werkgevers en hun volwassen personeel. Wil je insteken op bewustwording en bewustzijn van gezond eten of dit helemaal doorvoeren tot de verzorging en facilitering ervan? Het laatste vergt extra budget vanuit ouders en/of de overheid. Voor integrale kindcentra is het vanzelfsprekender dan voor scholen met een continurooster, waar de middagpauze aan de krappe kant is.” Op 15 maart was de AVS-voorzitter in Zwolle bij een bijeenkomst in het kader van de actie ‘De basis(school) wankelt’ van schoolbestuur Vivente. Ze benadrukte vooral dat de piekvervangbehoefte inzake de Wet Werk en Zekerheid een uitzonderingpositie behoeft. Ook benoemde Van Haren de rol van de schoolleider bij het invullen van 40-urige werkweek. RTV Oost interviewde haar. De petitie van Vivente voor de Tweede Kamer kan nog tot eind mei worden ondertekend, zie www.petities.nl/petitions/de-basisschool-wankelt. VOS/ABB berichtte tot slot op 18 maart op haar website over de jaarrede van Van Haren tijdens het AVS-congres 2016. Daarin pleit ze onder andere voor een herijking van de visie.

Gerelateerd nieuws

  • Onderwijsraad: het onderwijs moet inclusiever

  • Monitor Hybride onderwijs: reflectie op afstandsonderwijs

  • Sterke schoolleiders belangrijk punt voor politieke verkiezingsprogramma’s

  • Vernieuwde Canon van Nederland gepresenteerd