Gezinssituatie speelt belangrijke rol bij ontwikkeling probleemgedrag

Goede relatie met leeftijdsgenoten maakt veel goed
Het blijkt dat ouders een belangrijke rol hebben bij het al dan niet ontwikkelen van probleemgedrag. Orthopedagoge Miranda Sentse onderzocht de invloed van de sociale omgeving daarop.

Promovenda Sentse gebruikte gegevens van ruim tweeduizend jongens en meisjes tussen de tien en vijftien jaar. De gezinssituatie blijkt een belangrijke rol te spelen in de ontwikkeling van probleemgedrag bij jongeren. Sentse: “Een kind dat vaak in conflictsituaties belandt, heeft een grotere kans op het ontwikkelen van antisociaal gedrag. Wanneer ouders warmte en steun geven aan hun kind dat met frustraties kampt, verkleint dat het risico op probleemgedrag. Een afwijzende en kille houding daarentegen vergroot de kans op antisociaal gedrag aanzienlijk.” Jongeren met antisociale vrienden gaan vaak zelf ook probleemgedrag vertonen. Sentse concludeert dat jongeren die dan ook nog eens niet onder streng ouderlijk toezicht staan een grotere kans hebben op het ontwikkelen van antisociaal gedrag. Sentse: “Teveel controle kan echter eveneens averechts werken. Dat geldt vooral voor jongens en voor jongeren die op hun leeftijdsgenoten voorlopen in hun biologische ontwikkeling. De drang naar autonomie is bij die groep een stuk groter.” Jongeren zijn niet alleen gevoelig voor de waardering van hun ouders, maar willen ook geaccepteerd worden door hun leeftijdsgenoten. Naar voren kwam dat jongeren, vooral meisjes, meer gedragsproblemen vertonen wanneer de relatie met hun ouders slecht is. Het risico daarop wordt echter verminderd wanneer zij een goede relatie onderhouden met leeftijdsgenoten. Andersom gaat die redenering echter niet op: ouders kunnen met hun acceptatie en steun niet de afwijzing van leeftijdsgenoten compenseren.”

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.