Gesprekshandleiding om aanpak kindermishandeling te verbeteren

Onlangs was de presentatie van het langlopende Verwey-Jonker onderzoek ‘Kwestie van lange adem. Kan huiselijk geweld en kindermishandeling echt stoppen?’. Maar wat kun je hier nu concreet mee? Daarbij helpt deze gesprekshandreiking.

Door het uitgebreide onderzoek is het Verwey-Jonker instituut veel meer te weten gekomen over het geweld en de problemen bij de gezinnen die gemeld zijn bij Veilig Thuis en de hulp die zij kregen. Het instituut constateert dat het anderhalf jaar na de melding beter met hen gaat, maar dat we er nog niet zijn. Er is ook geen eenvoudige oplossing om passende hulp aan al deze gezinnen te bieden. De online gesprekshandreiking helpt professionals, bestuurders en beleidsmakers die werken in het veld van kindermishandeling en partnergeweld verdere stappen te nemen. Met de praktische handreiking kun je op een constructieve wijze met je team/collega’s verder spreken over de onderzoeksresultaten. Met als doel aanknopingspunten te vinden voor verbetering van de aanpak van kindermishandeling en partnergeweld. Vervolgens kun je die heel concreet uitwerken in beleid en vervolgstappen.

Vijf thema’s

Deze gesprekshandreiking focust op vijf belangrijke thema’s die uit het onderzoek naar voren komen. Elk thema start met een mini-college met de belangrijkste conclusies uit het onderzoek. Daarna een ‘gespreksstarter’: professionals vertellen wat zij in hun werkpraktijk rondom dit thema ervaren. Vervolgens zijn er themavragen en discussiepunten, met telkens een korte toelichting en aanvullende informatie, waarover je met je team/collega’s verder praat. Het geheel is zo opgebouwd dat je met elkaar hele concrete doelen en vervolgstappen vastlegt die helpen om de aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld te verbeteren.

Links