Met elkaar kijken we terug op een zeer geslaagde en inspirerende Nationale Schoolleiders Top (NST). Vanuit de gezamenlijke ambitie voor beter onderwijs waren ruim 500 schoolleiders en tientallen CEO’s bij elkaar. Staatssecretaris Dekker van Onderwijs beloofde de komende jaren 40 miljoen euro (2017-2022) uit te trekken, zodat schoolleiders vervangen kunnen worden wanneer ze zelf in de collegebanken zitten. De Eerste NST vond zaterdag 8 oktober plaats.
 
Door middel van het delen van hun ervaringen, uitdagingen en doorbraken ontstond er een dynamische dialoog aan ongeveer 70 ronde tafels om elkaar te versterken en te ontwikkelen in leiderschap. Door te sparren met topmanagers van bijvoorbeeld Phillips, KLM, Microsoft, ING, Bol.com, Mc.KInsey en nog vele anderen konden persoonlijke dromen en persoonlijk leiderschap prominent aan bod komen. De aanwezigheid van de minister-president, die na zijn keynote ook deelnam aan de gesprekken, en het dagvoorzitterschap van staatssecretaris Sander Dekker met schoolleider Annette van Valkengoed (Laterna Magica) hadden toegevoegde waarde. Zij hebben op vele manieren laten blijken schoolleiderschap belangrijk te vinden en in te willen zetten op het verder professionaliseren van deze beroepsgroep.

4.jpg
Staatssecretaris Sander Dekker met schoolleider Annette van Valkengoed hebben op vele
manieren laten blijken schoolleiderschap belangrijk te vinden en in te willen zetten op het
verder professionaliseren van deze beroepsgroep. Tijdens de NST staken de aanwezigen een duim
omhoog om de leraren van het jaar te feliciteren.

Samen met het Schoolleidersregister PO, de PO-Raad, NL 2025 en het ministerie van OCW is het initiatief om te komen tot deze NST uitgewerkt. Aan het einde van de dag heeft de voorzitter van de AVS, Petra van Haren, een doorkijkje gegeven naar het vervolg van deze eerste Top. Zij citeerde de woorden van coach Gerard Kemkers eerder op de dag, dat het belangrijk is om te denken in processen, gevolgd door de actie-uitspraak van Erben Wennemars, ook één van de sprekers: ‘gewoon oppakken’. Dit om toe te lichten dat de AVS in regionale bijeenkomsten een voortzetting geeft door een nadere uitwerking in ‘regionale communities’. Via netwerken en gesprekstafels waarbij schoolleiders en leidinggevenden van (cultuur)instellingen en het bedrijfsleven samen vanuit de verbinding willen werken aan leiderschap in het licht van het onderwijs, de veranderende arbeidsmarkt en de maatschappij van de toekomst. Het is de bedoeling dit te ontwikkelen als een traject van formeel leren, zodat ook de herregistratie hiermee kan worden afgedekt. Kortom, een lijn in het ontwikkelen van schoolleiderschap waarbij op een nieuwe inhoudelijke en indringende wijze belangrijke stappen worden gezet.
 
De AVS hoopt veel schoolleiders terug te zien op de regionale bijeenkomsten en op de volgende NST!
 

1.jpg 2.jpg
3.jpg 4.jpg
5.jpg 6.jpg
7.jpg 8.jpg
10.jpg
11.jpg 12.jpg

 

Gerelateerd nieuws

  • Nieuwe versie servicedocument Covid-19 van OCW

  • Meerderheid ouders geen voorstander van extra coronamaatregelen

  • Inschrijving EU-schoolfruit geopend

  • Voldoende personeel grote zorg voor schoolleiders