General Assembly ESHA fysiek weer bijeen

Op donderdag 23 en vrijdag 24 september is de General Assembly van de Europese Schoolleidersvereniging ESHA bij elkaar gekomen in Barcelona. Dit was voor het eerst in bijna twee jaar weer een fysieke bijeenkomst, waar ook nog diverse collega’s digitaal aansloten. Via de AVS zijn leden aangesloten bij ESHA.

Op donderdag zijn ervaringen uitgewisseld waar landen sterk in zijn en waar nog ontwikkeling nodig is, uiteraard gefocust op wat dit vraagt van het schoolleiderschap. Er is een nieuw bestuurslid gekozen en bestuursleden uit de afgelopen twee jaar zijn bedankt voor hun bijdragen. Er werd stilgestaan bij het aankomend vertrek van directeur Fred Verboon en aansluitend werd de nieuwe directeur bekendgemaakt. Dit is zoals inmiddels bekend is geworden Petra van Haren, die per 1 januari overstapt naar ESHA.

De opzet en inhoud van de tweejaarlijkse ESHA-conferentie die in mei, na 2 jaar uitstel, op Cyprus zal zijn. is met instemming ontvangen en nader besproken.

Op vrijdag zijn diverse gezamenlijke vraagstukken en ervaringen besproken rond corona en het opvangen van vertragingen en achterstanden.

Ook is met EU-vertegenwoordigers en vertegenwoordigers uit het Europese Onderwijsbeleidsnetwerk gesproken over leiderschap en onderwijs geven in het digitale tijdperk, dat door de coronacrisis versneld de scholen in is gekomen. Er is in dit netwerk gewerkt aan beleidsaanbevelingen over wat er nodig is om de digitalisering succesvol en veilig verder in te bedden in onderwijs.

Voor verdere informatie www.esha.org

Aanbevelingen Europese onderwijsbeleidsnetwerk