In 2018 is de gemiddelde groepsgrootte licht gedaald tot 23 leerlingen. Ook de leerling-leraarratio in het primair onderwijs is gedaald en het aantal grote groepen werd kleiner. Dat meldt Onderwijsminister Arie Slob in een brief aan de Tweede Kamer.

In 2018 zitten in ruim twee op de drie groepen minder dan 26 leerlingen. Een kleine stijging van nog geen 1 procent ten opzichte van het jaar ervoor. Klassen met leerlingenaantallen tussen de 26 en 30 daalden minimaal (van 27,5 in 2017 naar 27,1 procent in 2018). Een op de 25 klassen (4 procent) heeft 31 tot 35 leerlingen. In de jaren ervoor (vanaf 2011) was dit percentage hoger. Hele grote klassen met meer dan 35 leerlingen komt bij 1 op de 500 klassen voor. Ten opzichte van 2017 is hier ook een lichte daling te zien (van 0,3 naar 0,2 procent).  

De verhouding van het aantal leerlingen op een leraar (leerling-leraarratio) is de laatste jaren iets gedaald tot 16,2 (vanaf 2011 schommelend tussen 16,4 en 16,9). Ten opzichte van 2017 is in 2018 wel een kleine stijging in deze ratio in het speciaal basisonderwijs. Slob geeft aan dat hij zal onderzoeken waarom de ratio in het speciaal basisonderwijs is gestegen en wat we kunnen doen om ook in deze sector tot een dalende trend te komen.

Links

Gerelateerd nieuws

  • Nieuwe versie servicedocument Covid-19 van OCW

  • Meerderheid ouders geen voorstander van extra coronamaatregelen

  • Inschrijving EU-schoolfruit geopend

  • Voldoende personeel grote zorg voor schoolleiders