Gemeenten en de sectorraden hebben plannen gemaakt om de huisvesting van po- en vo-scholen op orde te krijgen.

Elke gemeente zet voor de eerstkomende zestien jaar een plan op papier ten aanzien van de schoolgebouwen. Renovatie die de levensduur van het gebouw verlengt, komt net als nieuwbouw onder verantwoordelijkheid van de gemeente te vallen. En schoolbesturen mogen zelf investeren in gebouwen. Dat zijn de drie belangrijkste voorstellen die de sectorraden en VNG gaan overhandigen aan het ministerie van Onderwijs.  

Gemeenten, noch schoolbesturen worden geprikkeld om te investeren in schoolgebouwen. Het resultaat is een gigantische achterstand in de gebouwen ten opzichte van de huidige standaarden in de bouwsector. Een gemiddeld schoolgebouw is veertig jaar oud. Daarbij staat de sector voor een enorme verduurzamingsopgave vanuit het klimaatakkoord. Een goed schoolgebouw is een randvoorwaarde voor goed onderwijs.

Gerelateerd nieuws