Gemeente Leiden wil subsidie conciërges intrekken

Wethouder en schooldirecteuren in onderhandeling
Leiden had tot nu toe op elke basisschool een conciërge, al sinds jaar en dag verzorgd door de gemeente. Helaas staan de collegedragende partijen in Leiden (PvdA, VVD, CDA en GroenLinks) op het punt om het volledige budget voor conciërges op basisscholen te schrappen.

Momenteel voeren wethouder en schooldirecteuren, die de noodklok luidden, nog een `constructief´ gesprek over de voorgenomen maatregel, die wellicht nog kan nog worden teruggedraaid bij de behandeling van de begroting op 11 november aanstaande. Mochten uit het overleg geen concrete afspraken volgen (de raad heeft al ingestemd met de bezuiniging), dan gaat de SP Leiden samen met de basisscholen op de barricades in de vorm van een manifestatie. Eva Bakker, woordvoerder Onderwijs van SP Leiden: “Hoewel het natuurlijk beter zou zijn als zo´n belangrijke baan niet vervuld wordt via gesubsidieerde arbeid, maar gewoon betaald zou worden door het rijk, is het in elk geval voorlopig veel beter dan niets. Ook de PvdA is uitgenodigd om mee te doen aan de manifestatie, omdat zij in de media zeggen dat ze de conciërges graag willen behouden. Dus als ze zich bedenken en gewoon meedoen dan is dat fantastisch, want dan is er al bijna een raadsmeerderheid om het besluit om te keren (de PvdA en de SP hebben samen 16 van de 38 zetels in de Leidse raad). Doel is een zo breed mogelijke coalitie te vormen.” Momenteel is het in Leiden nog zo geregeld dat de conciërges worden gedetacheerd door een sociale werkplaats. De gemeente betaalt de sociale werkplaats daar 274.000 euro per jaar voor. In de perspectiefnota van juli 2008 werd voorgesteld om het hele budget voor conciërges te schrappen. Wethouder Gerda van den Berg (PvdA) vertelde dat het maar om een klein bedrag ging in vergelijking met de rest van het budget van basisscholen, en dat scholen `dus´ zelf gemakkelijk een conciërge zouden kunnen betalen uit hun lumpsumfinanciering als ze een conciërge zouden willen houden. Uit vragen van de SP bleek dat er nog geen overleg was geweest met de schoolbesturen over deze kwestie. De SP stelde voor de bezuiniging ongedaan te maken door een ongeveer even grote verhoging van het budget voor city marketing niet door te laten gaan. De PvdA kwam met een motie met als strekking dat de wethouder nog moest proberen er op de een of andere manier een mouw aan te passen. In augustus kregen alle conciërges echter een brief – zonder overleg met de schoolbesturen – waarin werd aangekondigd dat hun betrekking per 1 mei 2009 zou eindigen. Een en ander kwam dankzij de scholen in de media terecht. De SP Leiden hoopt dat een manifestatie niet nodig is, maar vreest het ergste en gaat samen met de schoolbesturen door met de voorbereidingen. De PvdA heeft zich inmiddels daarbij aangesloten. Als het zover komt zal ook AVS voorzitter Ton Duif daaraan een bijdrage leveren. “Het is belachelijk dat het terugtrekken van de subsidie überhaupt onderwerp van gesprek is. De landelijke regeling – het rijk vergoedt 50 procent van de loonkosten van een conciërge – is er juist op gebaseerd dat voor de resterende kosten afspraken worden gemaakt met een derde partij, bijvoorbeeld de gemeente, indien basisscholen het niet uit eigen middelen kunnen betalen.” De AVS signaleert echter meerdere klachten over knelpunten en over de klemmende voorwaarden van de landelijke regeling Loonkostensubsidie ondersteunend personeel. Dit wijst erop dat naast het feit dat de subsidie ontoereikend is voor alle basisscholen, ook de uitvoering ervan aan verschillende kanten rammelt”, aldus Duif.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.