Het functiemixpercentage in het primair onderwijs laat een heel geleidelijke groei zien. Het aandeel leraren in schaal LB is licht gestegen van 24,2 procent in 2014 naar 25,5 procent in 2015. Hoewel het percentage gestaag stijgt, is de afgesproken doelstelling van 40 procent nog niet behaald.

De sociale partners, PO-Raad en het ministerie van OCW werken samen om scholen en schoolbesturen te ondersteunen bij het gebruik van de functiemix binnen het personeelsbeleid. “We weten dat er breed draagvlak is bij scholen in het basisonderwijs voor functiedifferentiatie, maar dat er verschillende belemmeringen zijn om het te realiseren. Daarom bieden wij verschillende vormen van ondersteuning om schoolbestuurders, schoolleiders en teams verder te helpen bij het professionaliseren van hun personeelsbeleid”, aldus Cor Duinmaijer, lid van de werkgroep Versterking HR-beleid/functiemix, waarin ook de AVS vertegenwoordigd is.

Specialismen
In het eerste kwartaal van 2016 is vanuit het project Versterking HR-beleid/functiemix in het po een online vragenlijst uitgezet onder scholen in het basisonderwijs. Daaruit blijkt dat 85 procent van de ondervraagden – in lijn met de doelstellingen van de functiemix – vindt dat de strategische doelen van de school beter gerealiseerd worden met een team met een diversiteit van specialisten, dan een lerarenteam met allrounders. Bovendien heeft een meerderheid van de scholen het personeelsbeleid op papier op orde: de visie van de school is vertaald naar beleid en het beleid is weer vertaald in concrete instrumenten zoals een goede functionerings- en ontwikkelgesprekkencyclus. Maar bestuurders en HRM-medewerkers van schoolorganisaties geven ook aan dat het in de praktijk nog lang niet altijd goed werkt. Zo is het in lerarenteams niet altijd vanzelfsprekend om van elkaars specialismen gebruik te maken.
 
Kosteloze ondersteuning
De sociale partners en het ministerie van OCW zien dan ook het belang en de urgentie om verder te investeren in de professionalisering van het personeelsbeleid en de functiemix. Voor schoolorganisaties in het po worden in het najaar van 2016 in diverse regio’s in Nederland bijeenkomsten georganiseerd die bedoeld zijn om schoolbesturen van elkaar te laten leren en elkaar te stimuleren om de functiemix in te zetten als instrument binnen het HR-beleid. Ook is er individuele maatwerkbegeleiding voor scholen die stappen voorwaarts willen maken met de professionalisering van hun personeelsbeleid. De ondersteuning die geboden wordt is kosteloos. Vul de online vragenlijst in om inzicht te krijgen welke ondersteuning het beste past bij uw schoolorganisatie.


Links

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws