Tijdens de coronacrisis, toen de scholen dicht gingen, stonden schoolleiders voor enorme uitdagingen. Wat heeft deze periode opgeleverd? We vroegen het aan twee schoolleiders, een trainer van de AVS Academie en AVS-voorzitter Petra van Haren. Dit artikel van de AVS was het openingsartikel van de Nationale Onderwijskrant die onlangs is verschenen en wordt/is meegestuurd met het VO-magazine, Schooljournaal, Van12tot18 en Didactief en naar alle mbo-instellingen. Het artikel en de krant zijn hieronder te downloaden.

Nationale Onderwijskrant, een uitgave van de Stichting Nationale Onderwijsweek, heeft als thema ‘(veer)krachtig onderwijs’. Er hebben diverse partners uit het brede onderwijsveld aan meegewerkt. De AVS schreef het openingsartikel. Aan het woord komen Jelle Oomen, directeur van basisschool Mariadonk in het Brabantse Zegge, en Saskia van der Voort, directeur van de Rembrandtschool in het Noord-Hollandse Akersloot. Beide schoolleiders geven aan dat goede communicatie cruciaal was in deze periode. “Verbinding houden met je team op afstand, was een van de grootste uitdagingen voor schoolleiders”, zegt Brigit van Rossum, hoofddocent van de leergangen ‘Leidinggeven aan gepersonaliseerd onderwijs’ en ‘Gespreid leiderschap’ van de AVS Academie. Van Rossum heeft diverse schoolleiders gesproken en gecoacht in deze periode.

De AVS heeft schoolleiders zo goed mogelijk  ondersteund in de crisistijd, via onder andere de AVS Helpdesk, diverse peilingen (en terugkoppelingen daarvan in de media en bij de politiek) en een LinkedIN-pagina over afstandsonderwijs. Petra van Haren: “Er is al een enorm schoolleiders- en lerarentekort, maar door corona kwamen er nog meer zieken bij. Het blijft een uitdaging om de bezetting rond te krijgen.” Ook geeft Van Haren aan dat de crisis laat zien dat er verbindende en inspirerende schoolleiders nodig zijn. “Zij moeten in korte tijd het team kunnen motiveren en toerusten.”

Uit deze periode zijn diverse lessen te halen. Schoolleider Oomen: “Er is geen excuus meer om klassen naar huis te sturen bij gebrek aan leraren. We kunnen kinderen ten alle tijden van onderwijs voorzien. Dat is een mooie opbrengst.” Collega-schoolleider Van der Voort is het roerend met hem eens: “Jonge kinderen zijn veel zelfstandiger dan we soms denken. Wij hebben nooit eerder ervaren hoe belangrijk het contact is tussen ouders, leerkrachten en kinderen.” Beide schoolleiders zijn trots op (de veerkracht van) hun team. “Deze veranderkracht moeten we vasthouden. Kijken naar kansen en mogelijkheden. Elke crisis is leerzaam. Je reflecteert, haalt de waardevolle dingen eruit. Dat heeft ook zijn voordeel in de toekomst”, aldus Oomen.

Nationale Onderwijsweek

De krant komt uit ter gelegenheid van de Nationale Onderwijsweek, het jaarlijkse podium voor de krachtige uitwerking van onderwijs. Het kernprogramma dat normaal gesproken plaatsvindt in de Nationale Onderwijsstad (Amersfoort) is met een jaar uitgesteld vanwege Covid-19. In een aangepaste vorm vindt de Nationale Onderwijsweek van 5 tot en met 9 oktober plaats. Het Nationale Onderwijscongres op 9 oktober is op afstand te volgen. Het Leraren Ontwikkel Fonds (LOF) organiseert voor po-, vo- en mbo-leraren in die week diverse online workshops over innovatie en ‘Krachtig leraarschap’.

Scholen kunnen doorgeven wat zij zelf organiseren deze week. De Nationale Onderwijsweek verzamelt en deelt initiatieven via hun kanalen.

ZOOM-sessies over Toekomstagenda Schoolleiders

De ‘lessons learned’ uit de coronaperiode of daarna (het ‘nieuwe normaal’) spelen ook een rol bij het nadenken over de visie op de school van de toekomst en het schoolleidersvak. Wat heb jij als schoolleider nodig om jouw vak aantrekkelijk, beheersbaar, leuk, afwisselend en inspirerend te maken en te houden?  Dat is de centrale vraag in het project ‘Toekomstagenda Schoolleiders’. Ga in gesprek met collega-schoolleiders en deel ideeën en ontwikkelingen.Alle input samen vormt de Toekomstagenda Schoolleiders waarmee jij als individuele schoolleider invloed kunt uitoefenen op het beleid en je eigen visie en toekomst kunt vormgeven.

In oktober en november faciliteert de AVS ZOOM-sessies waarin jij je bijdrage kunt leveren. Dit kan individueel of samen met een team directeuren. De data en tijdstippen van de ZOOM-sessie staan op www.deleiderschapsagenda.nl

Deel je input en gebruik de input van anderen in je eigen voordeel. Laat je inspireren: kijk voor voorbeelden op www.deleiderschapsagenda.nl

Links

Gerelateerd nieuws