Geldstromen

De onderwijshuisvesting van het primair en voortgezet onderwijs is sinds 1997 een taak van de gemeente. De gemeenten ontvangen daarvoor jaarlijks geld van het Rijk. Dit budget is in 1997 ongeveer 770 miljoen euro en is inmiddels opgelopen tot 1,4 miljard euro. Deze gelden zijn niet geoormerkt en vormen onderdeel van een algemene uitkering – een soort lumpsumvergoeding – die via het Gemeentefonds over de circa 450 gemeenten in Nederland worden verdeeld. Voor dit bedrag moeten de gemeenten huisvesting verzorgen voor in totaal 2,5 miljoen leerlingen (1,65 miljoen in het primair onderwijs en 940.000 leerlingen in het voortgezet onderwijs): het Rijk spendeert dus via het loket van de gemeenten circa 600 euro per leerling aan huisvesting.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.