Het kabinet gaat komend jaar al geld investeren in voorschoolse educatie. Om te voorkomen dat gemeenten pedagogisch medewerkers in de kinderopvang volgend jaar moeten ontslaan, terwijl zij in 2019 weer nodig zijn. Bovendien kunnen gemeenten zich zo voorbereiden op het geven van meer taaltraining aan kinderen met een risico op een achterstand.
 
Het extra geld in het regeerakkoord voor de voorschool zou pas in 2019 beschikbaar komen, waardoor gemeenten volgend jaar minder geld hadden. Het kabinet heeft met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) besproken dat in 2018 al een investering van 40 miljoen euro wordt gedaan. In 2019 loopt dat op tot 130 miljoen en vanaf 2020 gaat het om structureel 170 miljoen euro. Het totale budget stijgt hiermee naar 486 miljoen euro per jaar. In de komende maanden wordt verder overlegd over hoe het extra geld vanaf 2019 verdeeld zal worden.
 
16 uur
In het regeerakkoord is afgesproken dat kinderen met het risico op een achterstand vanaf 2019 geen 10 uur voorschoolse educatie per week krijgen, maar 16 uur. Daarmee moet zoveel mogelijk worden voorkomen dat kinderen met een achterstand aan de basisschool beginnen. Gemeenten bepalen zelf welke kinderen ze extra ondersteunen, maar het gaat vooral om kinderen van ouders met een laag opleidingsniveau.

Gerelateerd nieuws