Ondanks de economische crisis gaan de maatregelen in het kader van het actieplan LeerKracht van Nederland gewoon door. Dit meldde minster Plasterk onlangs in een overleg met de Vaste Kamercommissie Onderwijs.

Door de toename van de werkeloosheid in de marktsector wordt het onderwijs de komende jaren waarschijnlijk een aantrekkelijkere werkgever. De instroom zal hierdoor waarschijnlijk toenemen en de uitstroom verminderen. Toch vindt Plasterk dit geen reden om het beleid te herzien. Op de website van OCW site schrijft het ministerie dat de onderliggende structurele risico´s en fricties op de onderwijsarbeidsmarkt hierdoor niet veranderen. Het tekort aan gekwalificeerd personeel blijft zorgwekkend. Extra investeren in het onderwijs en het onderwijspersoneel blijft dus van belang, aldus Plasterk.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws

  • Onderwijsraad: het onderwijs moet inclusiever

  • Monitor Hybride onderwijs: reflectie op afstandsonderwijs

  • Sterke schoolleiders belangrijk punt voor politieke verkiezingsprogramma’s

  • Vernieuwde Canon van Nederland gepresenteerd