Het levert geen besparing op om het onderwijsgeld direct aan de scholen uit te keren. De kosten zouden zelfs hoger kunnen zijn dan nu het geval is. Dat stelt minister Bussemaker van OCW in een reeks antwoorden op Kamervragen.

Vanuit de Tweede Kamer was de vraag gekomen of het voordeliger zou zijn het onderwijsgeld direct aan de scholen uit te keren in plaats van aan de schoolbesturen. “Het lukt niet op die manier meer geld in de klas terecht te laten komen”, aldus Bussemaker. “Als de bekostiging direct aan scholen wordt uitgekeerd zal dat op zich geen besparing opleveren. Ook in dat geval zal er een administratie moeten worden bijgehouden, zullen keuzes moeten worden gemaakt en verantwoord worden en zal er dus een zekere mate van overhead nodig zijn. Als iedere school dat voor zichzelf gaat organiseren zouden de kosten wel eens hoger kunnen uitpakken en is er dus geen sprake van een opbrengst”, aldus de minister.

Er is geen duidelijkheid over de verhouding tussen de bedragen die bestemd zijn voor het primaire proces en de besteding aan overhead. In de regels voor de verantwoording van de jaarverslaglegging zijn het primaire proces en de overhead geen aparte verslaggevingscategorieën.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws

  • ‘Het vraagt moed om met je kop in de wind te staan’

  • ‘We inspireren elkaar’

  • Politici over de rol van schoolleiders

  • Lobbyen voor en door schoolleiders