Geen wettelijke basis voor ’strippenkaartverlof’

Het gebruik van een `strippenkaart´, of de mogelijkheid tot het opnemen van `snipperdagen´, is in strijd met de Leerplichtwet. Die biedt geen mogelijkheden voor een dergelijke ongeclausuleerde vrijstelling. Dat laat staatssecretaris Dijksma weten aan de Vaste Kamercommissie Onderwijs naar aanleiding van een brief van schoolbestuur VPCO Tholen e.o. over extra verlof.

Eerder dit jaar vroeg de Inspectie van het Onderwijs aandacht voor het gebruik van een zogenoemde strippenkaart door dit schoolbestuur. Deze kaart gaf leerlingen van de scholen in de gemeente Tholen het recht op vier extra dagdelen `strippenkaartverlof´ naast de schoolvakanties en de andere dagen waarop geen les wordt gegeven, zoals deze zijn gepubliceerd in de schoolgids van de betrokken scholen. Het protestantschristelijke bestuur vindt dat de Leerplichtwet uit 1969 niet meer voldoet aan de huidige maatschappelijke wensen, en dat ouders de mogelijkheid moeten krijgen om hun kinderen buiten de vakanties voor vier dagdelen van school te houden. Het gebruik van een `strippenkaart´, of de mogelijkheid tot het opnemen van `snipperdagen´, is volgens Dijksma echter in strijd met de Leerplichtwet. De staatssecretaris laat aan de Kamercommissie weten dat de Leerplichtwet voldoende mogelijkheden biedt om, als daar echt een goede reden voor is, leerlingen buiten de vakanties vrij te geven. “De gevallen waarin vrijstelling bestaat van de verplichting tot geregeld schoolbezoek, zijn duidelijk omschreven in de Leerplichtwet. Het gebruik van een `strippenkaart´ of de mogelijkheid tot het opnemen van `snipperdagen´ valt ook niet onder de vrijstellingsgrond `andere gewichtige omstandigheden´, zoals in de Leerplichtwet opgenomen”, schrijft Dijksma.

Dijksma heeft het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Tholen per brief gewezen op de mogelijkheden en beperkingen van de Leerplichtwet. Daarop besloot de gemeente Tholen om het gebruik van de `strippenkaart´ niet langer te gedogen. De Inspectie ziet erop toe dat de scholen in kwestie deze strippenkaart niet meer gebruiken.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.