De Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) en CNV Schoolleiders roepen hun leden in het primair onderwijs op om in de week van 4-8 februari niet te zoeken naar vervanging van zieke teamleden.

wijschoolleiders-niet-te-vervangen.png

Het organiseren van vervanging voor afwezige teamleden kost schoolleiders in toenemende mate onevenredig veel tijd. Regelmatig is het resultaat dat er geen vervanger beschikbaar blijkt te zijn. Tot grote frustratie. Veel schoolleiders doen vervolgens hun uiterste best om leerlingen niet naar huis te sturen. Hierbij belasten ze vaak andere teamleden. Dit is niet houdbaar.

Het is belangrijk dat de rol van schoolleiders benoemd wordt als het gaat over de tekorten in het onderwijs. Zeker nu het lerarentekort oploopt, is het een enorme opgave geworden om vervangers te vinden bij ziekte. Tegelijkertijd is er ook een schoolleiderstekort – dat naar verhouding nog groter is – terwijl schoolleiders juist vervanging moeten regelen.

In de week van 4-8 februari willen de AVS en CNV Schoolleiders de inspanningen nadrukkelijk in beeld brengen door geen tijd te besteden aan het regelen van vervanging of het vinden van oplossingen omdat er geen vervanging beschikbaar is.

Wat vragen we concreet van onze leden?

  1. Uiterlijk op 28 januari informeert u uw bestuur en de ouders van de leerlingen van uw school dat u deelneemt aan deze actie. U kunt hiervoor gebruik maken van de voorbeeldteksten (zie download onderaan bericht).
  2. Wanneer een van de teamleden zich in de week van 4-8 februari ziek meldt, doet u het volgende:

    1. U informeert de ouders van de betreffende groep dat de leerkracht zich heeft ziekgemeld. U doet het verzoek aan de ouders om zelf voor opvang van de kinderen te zorgen. U kunt hiervoor gebruik maken van de voorbeeldtekst (zie download onderaan bericht). Wanneer dat echt niet lukt, zal opvang plaatsvinden in de school.
    2. U gaat naar www.avs.nl/geenvervanging (AVS-leden) en meldt de afwezigheid van een leerkracht zonder vervanging. Dit is belangrijk, omdat we met deze (anonieme) gegevens de omvang van de actie in beeld kunnen brengen.

U gaat dus geen tijd besteden aan het vinden van allerlei noodoplossingen, zoals bijvoorbeeld het samenvoegen of verdelen van groepen, het benaderen van parttimers om extra te werken, zelf voor de klas gaan staan, et cetera!

Doe mee! Hoe meer schoolleiders meedoen aan de actie, hoe krachtiger onze stem!
Schoolleiders verdienen meer erkenning en waardering voor hun vak. Deze actie is een van de manieren om dit te agenderen. De AVS en CNV Schoolleiders willen bereiken dat zowel politiek als maatschappelijk, maar ook bij de sociale partners, draagvlak ontstaat voor het verminderen van de werkdruk en het verbeteren van het salaris van schoolleiders in het primair onderwijs. In lijn met de manier waarop dit voor leerkrachten is geregeld. De afgelopen tijd hebben we hier op verschillende manieren aandacht voor gevraagd. Ook de komende periode blijven we gesprekken voeren om dit te bereiken en ondersteunen we dit met acties.

Links

Gerelateerd nieuws

  • Voortzetting prestatieboxgelden

  • Nieuwe versie servicedocument Covid-19 van OCW

  • Meerderheid ouders geen voorstander van extra coronamaatregelen

  • Inschrijving EU-schoolfruit geopend