‘Geen verplicht diploma internet’

“Een verplicht digitaal vaardigheidsbewijs voor kinderen is geen goed idee”, zegt AVS-voorzitter Petra van Haren bij BNR op 2 november. “Het is wel belangrijk dat er op school in het curriculum veel aandacht wordt besteed aan het veilig omgaan met internet.”
 
De Nationale Cybersecurity Raad schrijft in haar ‘Advies over cybersecurity in onderwijs en bedrijfsleven’ dat het noodzakelijk is kinderen een digitaal vaardigheidsbewijs te laten halen om de Nederlandse interneteconomie veilig te stellen. Van Haren: “Er is al  aandacht voor veilig internetten op scholen, maar het is belangrijk om het op een goede manier te doen. Het professionaliseren van leerkrachten op dit gebied is noodzakelijk.”
 
Cybersecurity is een onderbelicht aspect in het Nederlandse onderwijs, aldus het advies. Er is onvoldoende aandacht voor algemene cybersecurity-kennis en -kunde bij jongeren en competenties die hen in staat stellen actief en bewust veilig deel te nemen aan de digitale samenleving. Deze nalatigheid kan Nederland zich niet veroorloven. Om jongeren voor te bereiden op een verantwoord en veilig digitaal leven, dienen zij zo vroeg mogelijk te leren omgaan met ICT, digitale media en (persoonlijke) digitale informatie.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.