Samenwerkingsverbanden voor Passend onderwijs die voor de komende jaren hun ondersteuningsplan vaststellen, móeten dat voor 1 mei aanstaande bij de Inspectie van het Onderwijs inleveren. Uitstel is niet mogelijk!

Samenwerkingsverbanden stellen minstens eens in de 4 jaar een ondersteuningsplan vast en sturen dit voor 1 mei voorafgaand aan het eerste schooljaar waar het plan betrekking op heeft naar de inspectie. 

Het ondersteuningsplan kan via het Internet Schooldossier bij de inspectie worden aangeleverd. Als de inspectie niet tijdig het vastgestelde ondersteuningsplan ontvangt, start zij direct een handhavingstraject, zo meldt de inspectie. Uitstel is wettelijk niet mogelijk (zie artikel 18a WPO en artikel 17a WVO).

Na ontvangst van het ondersteuningsplan controleert de inspectie of de inhoud ervan aan de wettelijke vereisten voldoet. Als dit niet het geval is, kan de inspectie hiervoor een herstelopdracht geven.

Neem contact op met de AVS Helpdesk

De telefonische helpdesk van de AVS is er voor alle professionele vragen die je in je dagelijkse werk tegenkomt.

Je krijgt direct een deskundige medewerker aan de lijn die je vraag beantwoordt of ervoor zorgt dat je binnen één werkdag teruggebeld wordt. Deze adviesdienst is voor leden gratis.

Vermeld altijd je lidmaatschapsnummer als je contact opneemt met de Helpdesk

030-2361010 of stuur een e-mail naar helpdesk@avs.nl

Link

Gerelateerd nieuws