Samenwerkingsverbanden voor Passend onderwijs die voor de komende jaren hun ondersteuningsplan vaststellen, móeten dat voor 1 mei aanstaande bij de Inspectie van het Onderwijs inleveren. Uitstel is niet mogelijk!

Samenwerkingsverbanden stellen minstens eens in de 4 jaar een ondersteuningsplan vast en sturen dit voor 1 mei voorafgaand aan het eerste schooljaar waar het plan betrekking op heeft naar de inspectie. 

Het ondersteuningsplan kan via het Internet Schooldossier bij de inspectie worden aangeleverd. Als de inspectie niet tijdig het vastgestelde ondersteuningsplan ontvangt, start zij direct een handhavingstraject, zo meldt de inspectie. Uitstel is wettelijk niet mogelijk (zie artikel 18a WPO en artikel 17a WVO).

Na ontvangst van het ondersteuningsplan controleert de inspectie of de inhoud ervan aan de wettelijke vereisten voldoet. Als dit niet het geval is, kan de inspectie hiervoor een herstelopdracht geven.

AVS Helpdesk

Neem contact op met de AVS Helpdesk
Vermeld altijd je lidmaatschapsnummer als je contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken.

helpdesk@avs.nl | Bel: 030-2361010

Link

Gerelateerd nieuws