Veel vmbo-leerlingen die volgende maand eindexamen doen, kunnen om bureaucratische redenen hun opleiding toch niet vervolgen op havo 4-niveau. Dat meldt de Volkskrant. De wet die per 1 mei een soepeler doorstroming van vmbo naar havo moest regelen, is niet op tijd klaar.

Zolang de wet niet van kracht is, kunnen scholen zelf bepalen wie mag doorstromen. Zij kunnen extra eisen stellen aan de toelating van doorstromers uit het vmbo, zoals een cijfergemiddelde van een 6,8. Het kabinet en een meerderheid van de Tweede Kamer is daar op tegen. Toenmalig staatssecretaris van Onderwijs Sander Dekker schreef in januari 2017 in een brief aan de Tweede Kamer dat leerlingen met een diploma van de gemengde en de theoretische leerweg van het vmbo ‘zonder meer recht’  kregen om door te stromen naar de havo, mits zij ‘ in tenminste een extra algemeen vormend vak op het vmbo eindexamen hebben gedaan’. Dekker riep toen scholen op in de overgangsfase naar de nieuwe wet ‘geen onnodige eisen te stellen’. Veel scholen houden zich daar niet aan, aldus de Volkskrant.

Het wettelijk ‘doorstroomrecht’ zou ingaan in het schooljaar 2019-2020. Het ministerie laat weten dat het wetsvoorstel binnenkort voor behandeling naar de Tweede Kamer gaat. Daarna moet het nog naar de Eerste Kamer. Dit duurt bij elkaar enkele maanden. Minister Slob van Onderwijs steunt wel de oproep van Dekker aan scholen om geen onnodige eisen te stellen.

Het is onbekend om hoeveel leerlingen het precies gaat. Volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek doen volgende maand 58 duizend vmbo’ers eindexamen in een van de twee genoemde richtingen. Het grootste deel van de doorstromende vmbo-leerlingen met een diploma, ongeveer 85 procent, gaat naar het mbo. In ieder geval zien enkele honderden leerlingen – ondanks dat ze vaak een extra vak hebben gevolgd – hun havo-perspectief in rook opgaan.
 

Links

Gerelateerd nieuws