Huidige afspraken blijven van kracht tot januari 2012
De afgelopen maanden hebben de vakorganisaties, waaronder de AVS, en de PO-Raad overleg gevoerd over een nieuwe CAO-PO. Het bleek echter niet mogelijk om tot overeenstemming te komen. Dit betekent dat de werking van huidige CAO-PO doorloopt tot 1 januari 2012.

Vóór 1-1-2012 verwachten de partijen niet tot aanpassingen van de tekst van de CAO-PO te komen. De vakorganisaties en de PO-Raad hebben een gezamenlijke brief gestuurd aan minister van Bijsterveldt, waarin zij de minister oproepen om vanuit haar verantwoordelijkheid alles in het werk te stellen om belemmeringen weg te nemen en zorg te dragen voor een adequate bekostiging. De sociale partners wijzen de minister erop dat zij alleen dan in de positie zijn om integraal verantwoordelijkheid te nemen voor de arbeidsvoorwaardenvorming in de sector primair onderwijs.

De integrale tekst van de brief:  Brief CAO 2011

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws