’Geen opstartsubsidie voor inkoopcoöperatie schoolbesturen’

De Tweede Kamer debatteerde op 31 januari in een Algemeen Overleg over onderwijs, ict en leermiddelen. De sectorraden in het funderend onderwijs riepen de Kamer op met duurzame oplossingen te komen omdat inzet van ict en investeringen hierin van de overheid onmisbaar zijn voor goed onderwijs.

Met hulp van ict kunnen leerlingen makkelijker op hun eigen niveau leren en hun talenten ontplooien. Ook kunnen leraren eenvoudiger de voortgang van leerlingen volgen en meer rendement halen uit de lesuren. Steeds meer scholen gebruiken dan ook digitale leermiddelen en vanaf dit jaar kunnen zij er ook voor kiezen om een adaptieve digitale eindtoets af te nemen.

Opstartsubsidie
Om de kwaliteit van het onderwijs met behulp van ict te kunnen verbeteren, is een veilige en toekomstbestendige internetverbinding essentieel. Zo’n verbinding is nog lang niet op iedere school vanzelfsprekend. Omdat het voor individuele scholen vaak onbetaalbaar is om dit zelf te regelen, vragen de sectorraden aan de Kamer om een opstartsubsidie van circa 37,5 miljoen euro voor de onlangs door schoolbesturen opgerichte inkoopcoöperatie SIVON (Samen Inkopen Voor Onderwijs Nederland). SIVON wil deze internetverbinding voor het hele funderend onderwijs organiseren, maar loopt aan tegen hoge opstartkosten. Daarnaast zorgt de inkoopcoöperatie ook voor het bundelen van de vraag naar ict-diensten voor het onderwijs. Dit levert inkoopvoordelen op voor scholen. Bovendien laten de schoolbesturen zien dat zij ook hún verantwoordelijkheid nemen om te investeren in ict-diensten en leermiddelen.
Onderzoek van adviesbureau Berenschot, in opdracht van minister Slob, onderschrijft het pleidooi voor een subsidie. Zonder een bijdrage in de opstartkosten is een inkoopcoöperatie voor het funderend onderwijs niet haalbaar, aldus Berenschot. Ook het hoger onderwijs kent een dergelijke, gesubsidieerde, voorziening (SURF).

’Laten vliegen’
In het Algemeen Overleg over ict in het onderwijs gaf minister Slob aan positief te zijn over SIVON, maar binnen de begroting van het ministerie van OCW geen ruimte te zien om de benodigde opstartsubsidie te bekostigen. De minister wil met de sectorraden in gesprek over hoe de sector de inkoopcoöperatie ‘kan laten vliegen.’ D66-Kamerlid Paul van Meenen vindt dat het geld met name bij de overheid gezocht moet worden omdat de lumpsumregeling al krap is. De PO-Raad vindt ook dat een bijdrage van de overheid onontbeerlijk is voor een vliegende start voor de inkoopcoöperatie. Dit wordt nog eens onderstreept door het advies Doordacht Digitaal van de Onderwijsraad (voorjaar 2017).

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.