Eerder met pensioen? Geen intentieverklaring meer nodig

Op 1 juli 2023 is de Wet toekomst pensioenen ingegaan. Een van de zaken die veranderen, is dat je geen intentieverklaring meer moet opstellen als je meer dan 5 jaar vóór je AOW-leeftijd met (deeltijd)pensioen wilt gaan. Deze eis vloeide voort uit belastingwetgeving die is komen te vervallen.

In de nieuwe wet is vastgelegd dat een werknemer maximaal 10 jaar vóór de op dat moment vastgestelde AOW-leeftijd met pensioen kan gaan. Bij ABP kunnen werknemers op z’n vroegst op 60-jarige leeftijd pensioen opnemen.

Links

Neem contact op met de AVS Helpdesk
De telefonische helpdesk van de AVS is er voor alle professionele vragen die je in je dagelijkse werk tegenkomt. Je krijgt direct een deskundige medewerker aan de lijn die je vraag beantwoordt of ervoor zorgt dat je binnen één werkdag teruggebeld wordt. Deze adviesdienst is voor leden gratis.

Vermeld altijd je lidmaatschapsnummer als je contact opneemt met de Helpdesk

030-2361010 of stuur een e-mail naar helpdesk@avs.nl

Meer informatie over de AVS Helpdesk en openingstijden