Geen gym door gebrek aan bevoegde leerkrachten

De directies van de protestants-christelijke basisscholen in Friesland hebben besloten de gymlessen voor groep 3 tot en met 8 maximaal een maand te staken, in die groepen waarvan de groepsleerkracht niet bevoegd is tot het geven van bewegingsonderwijs.

Dat heeft Jan Sijtsema van het Netwerk Middelen Friesland bekendgemaakt. Volgens hem is het niet langer te doen om nog aan alle leerlingen uit groep 3 tot en met 8 bewegingsonderwijs te geven, omdat er steeds minder leerkrachten zijn die dat mogen. Beginnende leerkrachten zijn sinds augustus 2004 niet meer bevoegd om bewegingsonderwijs in deze groepen te geven. Daarvoor is een nascholing van twee jaar nodig, met een studielast van ruim twaalf uur per week. De kosten hiervan bedragen ruim 4.000 euro. Beginnende leerkrachten ervaren de studielast als te hoog en er blijft geen tijd over om andere belangrijke scholing voor starters te volgen. Op de pabo´s is het bewegingsonderwijs geschrapt. Sijtsema: “Met kunst en vliegwerk proberen de basisscholen nu de ontstane problemen op te lossen.” Om duidelijk te maken dat het zo niet langer gaat is in Friesland besloten om een maand geen gym meer te geven als de groepsleerkracht daarvoor niet bevoegd is. De hierdoor ontstane tijd wordt gebruikt voor basisvakken als rekenen en taal.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.