Scholieren in het voortgezet speciaal onderwijs die via deelcertificaten examen doen, krijgen geen extra herkansing. Scholier en leerlingenvertegenwoordiger Elijah Delsink in het NRC: ”Ik pleit ervoor dat alle leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs een extra herkansingsmogelijkheid krijgen, zoals de leerlingen in het reguliere onderwijs.”

Ruim driekwart van de eindexamenkandidaten in het voortgezet speciaal onderwijs (vso) krijgt dit jaar geen extra herkansing, zegt Delsink, zelf ook deelcertificaatkandidaat. Demissionair onderwijsminister Arie Slob liet 10 maart in een brief aan de Tweede Kamer weten dat dat niet kan, omdat er te weinig capaciteit is bij de uitvoerende organisatie, het College voor Toetsing en Examens. Ook mogen ze van Slob geen gebruikmaken van de zogenoemde ‘duimregeling’, waardoor één onvoldoende wel op het diploma komt te staan, maar niet meetelt.

Het gaat om 3.000 leerlingen in het speciaal onderwijs die via zogenoemde deelcertificaten examen doen, waarbij scholieren de examens van verschillende vakken spreiden over meerdere jaren. In totaal doen dit jaar 4.500 leerlingen in het vso examen. Het gaat om leerlingen met een handicap of beperking, leerstoornis, langdurige ziekte of gedragsproblemen.

“Het is verschrikkelijk en een beetje lui van het kabinet. Dat er zelfs geen duimregeling komt voor deelcertificaatkandidaten, is zo onlogisch. Daar is helemaal geen extra capaciteit voor nodig. Het lijkt alsof het kabinet en minister Slob en geen moeite doen om de vele alternatieven te overwegen”, aldus een gefrustreerde Delsink.

De scholier richtte afgelopen jaar samen met twee medescholieren Leerlingen Belang Voortgezet Speciaal Onderwijs op, dat de ambitie heeft uit te groeien tot een gesubsidieerde, erkende vertegenwoordigende organisatie, zoals het Landelijke Aktie Komitee Scholieren (LAKS) voor het reguliere voortgezet onderwijs. De vso valt formeel onder het basisonderwijs, dus vallen de vso-leerlingen niet onder het LAKS.

Links