Eind september zijn de bedragen voor 2008 van de programma´s van eisen basisonderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs en de bekostiging materiële instandhouding van het samenwerkingsverband gepubliceerd.

De bedragen voor de materiële instandhouding zijn slechts verhoogd met 1,6 procent ten opzichte van de bedragen voor 2007, wat overeenkomt met de algemene prijscompensatie. Staatssecretaris Dijksma heeft dus geen gehoor gegeven aan het dingende verzoek van de organisaties voor bestuur en management – waaronder de AVS – om bij de vaststelling van de bedragen voor 2008 rekening te houden met de in 2006 uitgevoerde evaluatie van de programma´s van eisen 2001-2005. Uit deze evaluatie bleek dat de bekostiging van scholen op het gebied van onderhoud, huisvesting, schoonmaak en energie fors tekort schiet. De nieuwe regeling treedt in werking vanaf 1 januari 2008, tenzij de Tweede Kamer voor eind oktober aangeeft te willen overleggen over de inhoud. In dat geval wordt vóór 1 januari 2008 de inhoud van de regeling gewijzigd en opnieuw gepubliceerd. De AVS zet zich in samenwerking met de andere organisaties in voor de noodzakelijke verdere verhoging van de bedragen voor materiële instandhouding.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws