Geen eindtoets vanwege coronacrisis

Minister Slob heeft vandaag besloten om dit jaar geen centrale eindtoets af te laten nemen bij kinderen uit groep 8 van de basisschool om de werkdruk op scholen te verminderen. Veel schoolleiders en leraren zijn druk bezig met het organiseren en geven van thuisonderwijs. “Dit besluit geeft duidelijkheid, ook voor schoolleiders”, aldus Petra van Haren namens de AVS.

In een brief aan de Tweede Kamer schrijft Slob: “We vragen op dit moment heel veel van het onderwijspersoneel. Ik heb erg veel bewondering voor al die leraren en schoolleiders die zich met al hun creativiteit inzetten voor onderwijs aan kinderen die thuis zitten. Dat heeft nu prioriteit voor scholen.”

Ook schreef Slob in de brief dat leerlingen in groep 8 de afgelopen weken al een schooladvies hebben gekregen. “Dat is altijd al leidend geweest bij de keuze van een middelbare schoolopleiding. Op dit moment is het schooladvies al leidend en is de toets een second opinion bij de keuze. Er zal volgend schooljaar in het voortgezet onderwijs extra goed worden gekeken of een kind wel inderdaad op de juiste plek zit.”

Gisteren werd voor de leerlingen van het voortgezet onderwijs besloten dat de school- en praktijkexamens doorgaan. Of de centrale eindexamens op 7 mei ook echt doorgaan wordt uiterlijk 6 april besloten.

Namens de AVS reageert voorzitter Petra van Haren op het nieuws: “Dit besluit geeft duidelijkheid, voor schoolleiders en schoolteams. Op deze manier weet iedereen waar hij of zij aan toe is en kan het overleg met het voortgezet onderwijs opgepakt worden om de voorbereiding voor de overgang goed in te richten. Schoolleiders zijn deze dagen heel druk met de eerste opstart van opvang en afstandsonderwijs inrichten. Nu komt de fase waarin samen met hun bestuur de koers voor opvang, onderwijs en overgang naar voortgezet onderwijs verder besproken en ingericht kan worden.”

Meer informatie

Kamerbrief Eindtoets 2020 (PDF)