Leraren en schooldirecteuren in het basis- en voortgezet onderwijs hebben geen vertrouwen in het Nationaal Onderwijsakkoord dat onlangs is gesloten tussen het kabinet en de Stichting van het Onderwijs. Dat blijkt uit onderzoek van DUO Onderwijsonderzoek.

Slechts 18 procent van de leraren en directeuren in het basisonderwijs vindt het akkoord geloofwaardig, in het voortgezet onderwijs ligt het percentage nog lager, namelijk 10 procent. Leraren en directeuren hebben er geen enkel vertrouwen in dat het akkoord leidt tot het verlagen van de regel- en werkdruk van leraren, blijkt uit de politieke barometer. Slechts 11 procent van de leerkrachten en basisschoolleiders en 5 procent van de docenten en directeuren in het voortgezet onderwijs ziet het Nationaal Onderwijsakkoord als ‘een substantiële investering in de kwaliteit van het onderwijs’.
Voor de opstelling van het AOb (partner van de Stichting van het Onderwijs) om het Nationaal Onderwijsakkoord niet te tekenen, hebben leraren en directeuren dan ook veel begrip. Leraren en schooldirecteuren hebben er met name weinig vertrouwen in dat het akkoord leraren ontlast van administratieve rompslomp en werkdruk (door de Stichting van het Onderwijs als één van de pluspunten genoemd van het akkoord).

Bewindslieden
Verder blijkt het vertrouwen in de bewindslieden van onderwijs sinds hun installatie (november 2012) sterk afgenomen. Onder leerkrachten en basisschooldirecteuren is het vertrouwen in minister Jet Bussemaker afgenomen van 79 procent in november 2012 naar 56 procent in september 2013. In het voorgezet onderwijs is het vertrouwen afgenomen van 73 procent naar 32 procent.
Ook het vertrouwen in staatssecretaris Sander Dekker is afgenomen: in het basisonderwijs van 81 procent naar 54 procent, in het voortgezet onderwijs van 71 procent naar 32 procent.

Aan het onderzoek namen 289 schooldirecteuren en 314 leerkrachten uit het basisonderwijs deel en 180 schooldirecteuren en 433 docenten uit het voortgezet onderwijs. De Politieke Barometer Onderwijs is te downloaden via de AVS-website.

Downloads

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws