Geen aanpassingen schoolvakanties in 2022-2023

Vrijdagmiddag, net voor het Pinksterweekend begon , kwam – vooruitlopend op de presentatie van de sectorplannen COVID-19 – het nieuws naar buiten dat het RIVM uit gezondheidsperspectief nu geen duidelijke noodzaak ziet om het komende schooljaar iets te wijzigen aan de schoolvakanties.

Zoals wij in onze nieuwsbrief van vorige week donderdag al aangaven, laat ook het maatschappelijke debat zien dat het onwenselijk is de schoolvakanties aan te passen. Daarom heeft de Minister Wiersma nu al besloten om de vakanties voor het schooljaar 2022-2023 niet aan te passen. Vrijdag is de Tweede kamer hierover geïnformeerd.

Verder schrijft de minister in zijn brief aan de Tweede Kamer dat we “op weg naar de winter moeten blijven kijken naar wat verstandig is, zodat scholen open blijven en leerlingen goed les krijgen en leeftijdsgenoten kunnen ontmoeten. Daarom maken we met het onderwijs scenario’s op hoe we omgaan met een onverhoopte opleving van het virus in het najaar. Dat gaat bijvoorbeeld over zelftesten, ventilatie, gebruik van mondkapjes, looproutes, etc. We doen daarbij alles om scholen open te houden. In het meest negatieve scenario kan het zijn dat we over moeten gaan op gedeeltelijk afstandsonderwijs. De exacte scenario’s en plannen werken we momenteel met elkaar uit en volgen voor het zomerreces.”

Link

Neem contact op met de AVS Helpdesk
De telefonische helpdesk van de AVS is er voor alle professionele vragen die je in je dagelijkse werk tegenkomt. Je krijgt direct een deskundige medewerker aan de lijn die je vraag beantwoordt of ervoor zorgt dat je binnen één werkdag teruggebeld wordt. Deze adviesdienst is voor leden gratis.

Vermeld altijd je lidmaatschapsnummer als je contact opneemt met de Helpdesk

030-2361010 of stuur een e-mail naar helpdesk@avs.nl

Meer informatie over de AVS Helpdesk en openingstijden