Het Schoolleidersregister PO wordt geëvalueerd om zicht te krijgen op de bijdrage en ondersteuning die het register levert aan de professionalisering van directeuren en adjunct-directeuren in het primair onderwijs. Schoolleiders of schoolbestuurders kunnen hun mening geven door een enquête in te vullen.
 
Het ministerie van OCW en het Schoolleidersregister PO hebben onderzoeks- en adviesbureau KWINK groep de opdracht gegeven een kwalitatieve evaluatie van het Schoolleidersregister PO uit te voeren. In de evaluatie staat de vraag centraal of het register de juiste en voldoende ondersteuning biedt aan schoolleiders en welke bijdrage het Schoolleidersregister PO levert aan de professionalisering van schoolleiders en het vormen van een beroepsgroep.
 
Uw mening over de ondersteuning en de bijdrage die het Schoolleidersregister PO levert aan de professionalisering van schoolleiders is van grote waarde in deze evaluatie en wordt dan ook gewaardeerd. Naast het uitzetten van deze enquête organiseert KWINK groep in het kader van de evaluatie ook groepsgesprekken met schoolleiders en schoolbestuurders. Aan het einde van de enquête kunt u aangeven of u hiervoor uitgenodigd wilt worden.
 
Alle antwoorden worden vertrouwelijk behandeld en geanonimiseerd verwerkt. De deadline voor het invullen van de enquête is dinsdag 16 oktober.
 
Schoolleiders die vragen hebben of meer informatie willen, kunnen contact opnemen met KWINK groep (onderzoek@kwinkgroep.nl).
 

De enquête is gesloten.

Gerelateerd nieuws