Basisscholen moeten in hun schooladvies de resultaten van de eindtoets meenemen en niet, zoals nu, de eindtoets zien als second opinion op basis waarvan het schooladvies eventueel kan worden bijgesteld. Dit zeggen Tweede Kamerleden van D66, VVD en CDA op 13 februari in het Algemeen Dagblad. De AVS heeft hierover een ander standpunt en vindt de huidige werkwijze aansluiten bij de professionele ontwikkeling en autonomie van scholen. AVS-voorzitter Petra van Haren: “Door de toets weer zwaarder te positioneren gaan we terug naar een cultuur van ‘teaching to the test’. “

Paul van Meenen, Tweede Kamerlid voor D66, ziet alleen mondige, hoog opgeleide ouders gebruik maken van de mogelijkheid het schooladvies naar boven te laten bijstellen als de resultaten op de eindtoets daartoe aanleiding geven. Als de leraar al eerder over de eindtoetsuitslag beschikt, is er geen heroverweging meer nodig, stelt hij. In 2013 was Van Meenen er nog voorstander van om eerst een advies uit te brengen, maar hij is van gedachten veranderd. “Het werkt niet. De toets was weliswaar een second opinion, maar kinderen waarbij de ouders er niet bovenop zitten, hebben er niks aan”, zegt Van Meenen in het AD.

In het Regeerakkoord is afgesproken dat de eindtoets vervroegd zou worden óf het schooladvies later komt. In november liet onderwijsminister Arie Slob weten dat hij de eindevaluatie van de huidige volgorde wil afwachten voor hij een wijziging voorstelt. Die evaluatie komt in mei. Dat duurt D66 te lang. Ook CDA-kamerlid Michel Rog wil dat de minister nú de volgorde aanpast. VVD-kamerlid Rudmer Heerema is het eens met zijn coalitiepartners, maar wil wel de evaluatie afwachten. Eppo Bruins, Kamerlid voor de CU, vindt het een goed plan de eindtoets mee te nemen in het advies, “zolang de leraar het advies maar formuleert.”

Van Haren: “We weten dat juist ouders die het zich kunnen permitteren hun kinderen toetstraining laten volgen. Vergroten van kansen bereik je door vooral de ingeslagen lijn door te zetten en scholen aan te spreken op de heroverwegingsplicht.” Uit een eerdere peiling van de AVS blijkt ook dat 60 procent van de ondervraagde schoolleiders vindt dat de huidige situatie – eerst schooladvies en dan eindtoets – gehandhaafd moet blijven. 13 procent wil dat de eindtoets een maand eerder wordt afgenomen. Bijna 25 procent vindt dat de school helemaal geen eindtoets moet afnemen. De peiling werd in november 2018 afgenomen onder 664 schoolleiders in het primair onderwijs.

Sinds 2014 krijgen leerlingen in februari hun advies voor het voortgezet onderwijs. Tussen 15 april en 15 mei maken zij de eindtoets.

Links

Gerelateerd nieuws

  • Sectorale routekaart voor verduurzaming schoolgebouwen

  • Voortzetting prestatieboxgelden

  • Mogelijkheid tot uitwisseling van eindtoetsgegevens

  • Nieuwe versie servicedocument Covid-19 van OCW