Politici laten in Kader Primair hun licht schijnen op de gebeurtenissen in onderwijsland. Deze maand het woord aan Rik Grashoff, onderwijswoordvoerder namens GroenLinks in de Tweede Kamer.

Vorig jaar zijn veel mensen, ook in Den Haag, geschrokken van het rapport van de onderwijsinspectie waaruit blijkt dat het met de kansengelijkheid in het onderwijs slecht gesteld is. Niet alleen je intelligentie maakt uit voor je schooladvies van de basisschool, maar ook het opleidingsniveau van je ouders en hun salaris. Het onderwijs moet weer de emancipatormotor worden en daar speelt de basisschoolleerkracht een cruciale rol in. Die moet dan wel de optimale kansen krijgen om zich gedurende zijn loopbaan te ontwikkelen.

Op de basisschool begin je je onderwijsloopbaan. Dat is de plek waar dingen worden geleerd die je je hele leven nodig hebt: de tafels en hoofdrekenen, topografie en geschiedenis, spelling en grammatica. Maar ook leer je om te gaan met andere leerlingen en met elkaar samen te werken. Voor leraren in het basisonderwijs is dus een belangrijke taak weggelegd. Daarom is het gek dat docenten op de middelbare school gemiddeld zo’n 30 procent meer betaald krijgen dan hun collega’s op de basisschool. Het is heel zorgwekkend dat het lerarentekort toeneemt, vooral in het basisonderwijs. Momenteel gaat een derde van de pabostudenten niet het onderwijs in en een groot deel van de mensen die voor de klas komt, is binnen een aantal jaar weer weg óf stroomt door naar het voortgezet onderwijs. Ook de voortekenen zijn niet gunstig, de instroom in de pabo is inmiddels gehalveerd en zodoende vloeit qua opleiding van leraren veel ervaring weg. Het lerarentekort valt ook te verklaren; de werkdruk is hoog, de klassen overvol en de doorgroei gering.

GroenLinks wil daarom dat basisschoolleraren makkelijker kunnen doorgroeien. Leraren die een speciale vaardigheid hebben zoals het begeleiden van dyslectische of autistische kinderen, of juist leraren die ervaring hebben met het ontwikkelen van lesmethoden, moeten kunnen doorstromen naar hogere salarisschalen. Op dit moment wordt nog te veel gekeken naar schooldiploma’s, terwijl ervaring en speciale kwaliteiten net zo belangrijk zijn. Wat GroenLinks betreft mag een topleraar meer verdienen dan een schoolleider. De hoogst ingeschaalde leraren kunnen bijvoorbeeld als experts worden ingezet op meerdere scholen. Zo houden we ervaring en talenten voor de klas. Het zet de leraar op een voetstuk, waar die thuishoort.

GroenLinks heeft het afgelopen jaar voorstellen ingediend in de Kamer om basisschoolleraren meer kansen te geven om door te stromen naar hogere schalen. De staatssecretaris investeert daarentegen liever geld in extra toetsen, zoals vanuit overheidswege opgelegde rekentoetsen, kleutertoetsen of diagnostische tussentijdse toets, dan in een goede leraar. Dat terwijl de leraren het belangrijkste kapitaal zijn in het onderwijs.

In de onderwijsvisie van GroenLinks staat de leraar centraal: de werkdruk verlagen door het verminderen van het aantal lesuren, het verbeteren van de beloning en waar nodig kleinere klassen. Zo krijgt de leraar weer tijd en ruimte. Investeren in groeiperspectief voor leraren en werkdrukvermindering is niet alleen goed voor leraren, maar helpt ook om de kansenongelijkheid terug te dringen.

Gerelateerd nieuws

  • Onderwijsraad: het onderwijs moet inclusiever

  • Monitor Hybride onderwijs: reflectie op afstandsonderwijs

  • Sterke schoolleiders belangrijk punt voor politieke verkiezingsprogramma’s

  • Vernieuwde Canon van Nederland gepresenteerd