Scholen hebben in de eerste week van oktober een e-mail van onderzoeksbureau Centerdata ontvangen met een link naar een vragenlijst om de tekorten op schoolniveau op te geven. Met deze uitvraag krijgt het ministerie van OCW een beeld hoe groot de personeelstekorten zijn. Het is belangrijk dat alle scholen de uitvraag invullen, ook als er geen of weinig tekorten zijn. Alleen zo ontstaat een goed landelijk beeld. De vragenlijst kun je nog tot 22 oktober invullen. 

Er wordt zowel gevraagd naar de openstaande als verborgen vacatures. Van een verborgen vacature is sprake als een school een oplossing heeft gevonden voor een formatieprobleem, maar op een manier die niet wenselijk is. Ook de schoolleiderstekorten komen in de uitvraag terug. 

De uitvraag is ontwikkeld in samenwerking met schoolbesturen en gemeenten G4 en Almere (G5), PO-raad en OCW.

Voor (technische) vragen over (deelname aan) het onderzoek, kun je contact opnemen met de Helpdesk van Centerdata:  surveys@centerdata.nl.

Gerelateerd nieuws