Geef het onderwijsnummer mee aan asielzoekerskinderen

Kinderen van asielzoekers of overige vreemdelingen hebben vaak nog geen burgerservicenummer (bsn) als zij starten met Nederlands onderwijs. Daarom ontvangt de school die de leerling als eerste inschrijft in het register Onderwijsdeelnemers (ROD) een onderwijsnummer voor deze leerling. Het is belangrijk dat dit nummer bij elke volgende uitwisseling met ROD wordt gebruikt. 

Doe je dit niet, dan worden er telkens nieuwe onderwijsnummers aangemaakt voor dezelfde leerling. Dit heeft als gevolg dat het uw school, de volgende scholen maar ook de gemeente veel tijd kost om de administratie op orde te krijgen. Ook kan het zijn dat de leerling onterecht als voortijdig schoolverlater (vsv’er) wordt meegeteld.

Geef daarom altijd het onderwijsnummer mee aan de (ouders van de) leerling, zodra het nummer bekend is. Leg uit dat het nummer belangrijk is, als de leerling naar een andere school gaat en dat de nieuwe school dit nummer dan nodig heeft.

Neem contact op met de AVS Helpdesk
De telefonische helpdesk van de AVS is er voor alle professionele vragen die je in je dagelijkse werk tegenkomt. Je krijgt direct een deskundige medewerker aan de lijn die je vraag beantwoordt of ervoor zorgt dat je binnen één werkdag teruggebeld wordt. Deze adviesdienst is voor leden gratis.

Vermeld altijd je lidmaatschapsnummer als je contact opneemt met de Helpdesk

030-2361010 of stuur een e-mail naar helpdesk@avs.nl

Meer informatie over de AVS Helpdesk en openingstijden