“Gedragsregels voor ouders geven een leraar handvatten en scheppen duidelijkheid”, zei AVS-voorzitter Petra van Haren begin september in het Algemeen Dagblad en naar aanleiding daarvan ook in Noord-Holland Nieuws. Bijvoorbeeld dat ouders niet tijdens de les verhaal komen halen over een probleem met hun kind, maar dat de leraar daar na schooltijd met ze over praat. “Dan is dat een standaardregel en hoeft de leraar zichzelf niet te verdedigen. Zo doet de school dat gewoon.” Veel basisscholen hebben een gedragscode voor ouders opgesteld om ongewenst gedrag in het klaslokaal te voorkomen, zoals schelden, bedreigen, discrimineren of het op negatieve wijze aanspreken van de leraar in het bijzijn van kinderen of andere ouders. Het zijn regels die ouders moeten ondertekenen als zij hun kind naar school willen sturen. Bij negeren ervan kan de school met een waarschuwing komen. Als dat niet helpt is de school vrij om aangifte te doen bij de politie.

Gerelateerd nieuws

  • Onderwijsraad: het onderwijs moet inclusiever

  • Monitor Hybride onderwijs: reflectie op afstandsonderwijs

  • Sterke schoolleiders belangrijk punt voor politieke verkiezingsprogramma’s

  • Vernieuwde Canon van Nederland gepresenteerd