UWV heeft de premies en parameters voor de berekening van de individuele gedifferentieerde premie WGA voor 2011 vastgesteld. De gedifferentieerde premie in het kader van de regeling Werkhervatting gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) is opgebouwd uit een gemiddelde lastendekkende premie van 0,53%, die wordt opgehoogd met een vaste opslag van 0,09% (de zogenaamde rentehobbel).  Hierdoor komt de premie uit op 0,62%. Dit is een lichte stijging ten opzichte van 2010 (0,59%).

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws