Veel schoolbesturen hebben vervangingsbeleid vastgesteld. Toch zijn er vaak niet direct vervangers beschikbaar, geeft twee derde van de schoolleiders aan die hebben meegewerkt aan een peiling van de Algemene Vereniging Schoolleiders met ruim 700 respondenten. “De AVS maakt zich zorgen over de continuïteit en kwaliteit van onderwijs als de vervangingen op schoolniveau onvoldoende (kunnen) worden ingevuld”, schrijft AVS-voorzitter Petra van Haren in een brief aan de Tweede Kamer.
 
Er zijn wel invallers, maar die mogen niet altijd worden benoemd om verplichtingen te voorkomen. Ook zijn er afspraken vanuit vervangingspools of regionale transfercentra waar scholen zich aan dienen te houden. Een en ander is het gevolg van de Wet werk en zekerheid (Wwz) die per 1 juli in werking is getreden. Om goed zicht te hebben op de effecten van de Wwz heeft de AVS een eerste peiling onder de schoolleiders uitgevoerd.
 
In de CAO PO 2016-2017 is een aantal uitwerkingen afgesproken hoe deze vervangingen ingevuld kunnen worden (artikel 2.15 lid 4). Het is belangrijk dat besturen hun vervangingsbeleid hieraan toetsen. 
Op 28 september vindt in de Tweede Kamer een rondetafelgesprek plaats over de effecten van de Wwz voor het onderwijs. De AVS heeft via eerder genoemde brief de ervaringen van haar schoolleiders onder de aandacht gebracht van de onderwijscommissie van de Tweede Kamer. 

Downloads

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws