Op 4 november 2015 hebben de PO-Raad, AVS, CNVO en FvOv een afspraak gemaakt over de uitwerking van de loonruimte, zoals de boven-sectorale centrales en werkgeversorganisaties met minister Asscher van SZW hebben gemaakt.

Aan de werkgevers zal worden gevraagd om een bedrag van € 500 naar rato van de werktijdfactor, peildatum 1 september 2015 en een loonsverhoging van 1,25% met terugwerkende kracht per 1 september 2015 uit te betalen. Het percentage van 1,25% heeft betrekking op 2015 en maakt onderdeel uit van de 5,05% voor de jaren 2015 en 2016. Er gaat vandaag een gezamenlijke brief uit naar de werkgevers om hieraan nog in de maand november 2015 uitvoering te geven.

Ook zijn er afspraken gemaakt op het gebied van de verdere uitwerking van de Wet werk en zekerheid (Wwz) en de transitievergoeding.

IMG_0969.jpg

Downloads

Gerelateerd nieuws

  • Onderwijsraad: het onderwijs moet inclusiever

  • Monitor Hybride onderwijs: reflectie op afstandsonderwijs

  • Sterke schoolleiders belangrijk punt voor politieke verkiezingsprogramma’s

  • Vernieuwde Canon van Nederland gepresenteerd