Op maandagmiddag 18 april werd het geactualiseerde Techniekpact gepresenteerd tijdens de jaarconferentie van het Nationaal Techniekpact. Techniekpact moet de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt in de technieksector verbeteren en daarmee het tekort aan technisch personeel terugdringen. In het Techniekpact staan concrete afspraken tussen bedrijfsleven, onderwijs en overheid.
 
Tijdens de afsluiting van de jaarconferentie in de Onderzeebootloods RDM Campus te Rotterdam namen minister Bussemaker, staatssecretaris Dekker en minister Kamp het geactualiseerde Techniekpact 2020 in ontvangst uit handen van Doekle Terpstra, aanjager van het Techniekpact dat drie jaar geleden is opgesteld. Het Techniekpact is geactualiseerd om mee te kunnen bewegen met de impact van technologische ontwikkelingen in de maatschappij. Met de (geactualiseerde) twaalf doelen werken alle betrokken partners de komende jaren verder aan de ambitie om te zorgen voor een goed opgeleide beroepsbevolking met voldoende slimme en vakbekwame technici voor de banen van nu en van morgen.

Met het Techniekpact zijn er via de regionale aanpak goede resultaten geboekt: meer jongeren kiezen voor techniek, er is een toenemende betrokkenheid van het bedrijfsleven en een transparanter en breder aanbod van opleidingen. Met het geactualiseerde Techniekpact wordt ingespeeld op de belangrijkste uitdagingen voor de komende jaren.

Circulaire carrières
In het plan, met de titel ‘Circulaire carrières op een grenzeloze arbeidsmarkt’, staat dat onderwijsinstellingen en bedrijfsleven in de toekomst samen bètaleraren moeten opleiden. Het plan, dat in opdracht van minister Bussemaker is opgesteld door een groep ‘omdenkers’, stelt voor carrièrepaden van leraren circulair te maken: meer flexibele en hybride. Je bent niet alleen leraar voor de rest van je leven, maar combineert dit met een carrière in het bedrijfsleven of onderzoek. In de toekomst zou er een Academie Leraren Bètatechniek moeten zijn, opgezet door onderwijsinstellingen en bedrijfsleven samen, waar op basis van individuele talenten, kennis en ervaringen maatwerkmodules worden aangeboden aan leraren in het vo en mbo. 

Links

Gerelateerd nieuws