Door ontwikkelingen in de afgelopen week zijn het protocol Basisonderwijs en het protocol Speciaal (basis)onderwijs per 31 januari 2022 aangepast.

Ook zijn de servicedocument primair onderwijs en het servicedocument voortgezet (speciaal)onderwijs op 28 januari 2022 geactualiseerd.

Protocol Basisonderwijs en Speciaal (basis)onderwijs

  • II-2: Meer mogelijkheden in buitenschoolse activiteiten zoals sportdagen en vieringen.
  • III-5: Ventilatie: nadere duiding van de eisen.
  • IV-2: Testen hoeft niet meer binnen 8 weken na een besmetting, quarantainemaatregelen voor leerlingen zijn versoepeld, verdere uitleg uitzondering en opheffen van quarantainemaatregelen.
  • IV-3: wijziging van de thuisblijfregels voor kinderen: deze hoeven niet meer thuis te blijven als ze in contact zijn geweest met een besmet persoon, ook niet als dit in de privésfeer heeft plaatsgevonden.
  • IV-7: Personen die recent (binnen 8 weken na de positieve test) zijn hersteld van een corona-infectie hoeven niet opnieuw getest te worden.

Protocol Voortgezet Speciaal Onderwijs

  • II-3: Meer mogelijkheden in buitenschoolse activiteiten zoals sportdagen en vieringen.
  • III-5: Ventilatie: nadere duiding van de eisen.
  • IV-2: Testen hoeft niet meer binnen 8 weken na een besmetting, quarantainemaatregelen voor leerlingen zijn versoepeld, verdere uitleg uitzondering en opheffen van quarantainemaatregelen.
  • IV-3: wijziging van de thuisblijfregels voor leerlingen: deze hoeven niet meer thuis te blijven als ze in contact zijn geweest met een besmet persoon, ook niet als dit in de privésfeer heeft plaatsgevonden.
  • IV-7: Personen die recent (binnen 8 weken na de positieve test) zijn hersteld van een corona-infectie hoeven niet opnieuw getest te worden.

De wijzigingen in de servicedocumenten zijn geel gearceerd.

Het protocol Basisonderwijs en Speciaal (basis)onderwijs en het protocol Voortgezet Speciaal Onderwijs en het servicedocument primair onderwijs en het servicedocument voortgezet (speciaal)onderwijs zijn hier te downloaden.

De meest recente corona richtlijnen

De meest recente servicedocumenten

Neem contact op met de AVS Helpdesk

De telefonische helpdesk van de AVS is er voor alle professionele vragen die je in je dagelijkse werk tegenkomt.

Je krijgt direct een deskundige medewerker aan de lijn die je vraag beantwoordt of ervoor zorgt dat je binnen één werkdag teruggebeld wordt. Deze adviesdienst is voor leden gratis.

Vermeld altijd je lidmaatschapsnummer als je contact opneemt met de Helpdesk

030-2361010 of stuur een e-mail naar helpdesk@avs.nl

Gerelateerd nieuws